روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۶ جوزا

ادعای ترویج مسیحیت در افغانستان و چگونگی اجرای پیشنهادهای جرگه ملی مشورتی صلح کابل، در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

انیس ادعای ترویج مسیحیت در افغانستان را به "شتابزدگی" و "شهرت طلبی" رسانه ها در کشور نسبت داده و به شدت از آنها انتقاد کرده است. هر چند این روزنامه از رسانه خاصی نام نبرده است.

جنجال ها در باره ادعای ترویج مسیحیت در کشور زمانی بالا گرفت که یک تلویزیون خصوصی تصاویری را پخش کرد که ظاهراً افرادی را در حال "غسل تعمید" و دعاخوانی به شیوه مسیحی ها نشان می داد.

انیس نوشته است که رسانه ها "برای دستیابی به کوچکترین منفعتی آماده اند ارزشهای عینیت، دقت و اصول حرفه ای را فراموش کنند و برای جذب مخاطبان، اطلاعاتی ارائه کنند که با اصل آزادی، سنت و شعایر مردم تضاد و تقابل دارد."

این روزنامه دولتی تاکید کرده که رسانه ها باید در انتشار و پخش مطالب خود "محیط فرهنگی، فضای کاری و روحیه مخاطبان" خود را درک کنند تا اثر "منفی" به نگذارد.

باختر با اشاره به آن چه دخالت کشورهای همسایه در موضوع ترویج مسیحیت در کشور خوانده شده، انتقادهای تندی را علیه کشورهای همسایه افغانستان مطرح کرده است.

روز شنبه، ۱۵ جوزا/خرداد، امرالله صالح، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان این کشور گفت که تبلیغ مسیحیت در کشور "بازی اطلاعاتی" همسایگان است.

باختر نوشته که دست هایی در پس قضیه تبلیغ مسیحت در کشور است که از دین به عنوان "حربه اسخباراتی و تبلیغاتی" کار می گیرد و تلاش دارند احساسات مردم را برانگیزند.

این روزنامه در ادامه نوشته که ایران و پاکستان با ایجاد "حکومت سایه" در افغانستان، تلاش دارند دولت افغانستان را به چالش بکشند. به نوشته باختر، یکی از این کشورها با حمایت طالبان، در افغانستان والی و قاضی تعیین می کند و دیگری با پوشش موسسات "فرهنگی-مذهبی" و خیریه کارهای سیاسی انجام می دهد.

ماندگار در مطلب نخست خود با اشاره به پایان کار جرگه مشورتی صلح نوشته که "هنوز سرنوشت ما در سنگواره های تاریخ مصلوب شده و هنوز درد بیداری است که رخ تاریخ ما را زرد کرده است".

نویسنده در ادامه افزوده: "هنوز انسانهایی هستند که بدبختی و سیه روزی دیگران را برای ماندن خود در زیر سقف خیمه جشن می گیرند- آنانی که زندگی خود را در نابودی دیگران می دانند".

ماندگار در مطلب دیگری این جرگه را "ناکام" خوانده و نوشته که این گونه همایش ها نمی تواند گفتمان ملی را در باره تامین صلح در کشور شکل دهد و راهکار موثر و عملی ایجاد کند.

اما سروش ملت نوشته که "حمایت گسترده و همه جانبه بین المللی" از مصوبات جرگه مشورتی صلح، "ضمانت اجرایی" برای عملی شدن قطعنامه جرگه را تقویت کرده است.

به نظر نویسنده، دولت افغانستان با حمایت مجامع بین المللی با آسودگی بیشتر می تواند به پیشنهادهای جرگه رسیدگی کند.

سروش ملت حمایت سفیر آمریکا در کابل و فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان از پیشنهادهای جرگه صلح را برای اجرایی شدن این پیشنهادها با اهمیت دانسته است.

روزنامه افغانستان نوشته که اجرای پیشنهادهای جرگه مشورتی صلح به حمایت و اراده دولت افغانستان و جامعه جهانی بستگی دارد.

به نظر نویسنده مواردی مانند آزادی زندانیان شورشیان و حذف اسامی رهبران آنها از فهرست سیاه سازمان ملل، نه در توان جرگه است و نه در توان دولت افغانستان، بلکه این جامعه جهانی است که در این زمینه می تواند گام بردارد.

نویسنده همچنین افزوده است که آمریکا، ترکیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از پیشنهادهای جرگه حمایت کرده و اگر حمایت آنها نباشد، پیشنهادهای جرگه به اجرا درنخواهد آمد.