روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۷ جوزا

استعفای حنیف اتمر، وزیر داخله/کشور و امرالله صالح، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، در صدر مطالب روزنامه ها چاپ امروز کابل است.

این دو عضو کابینه افغانستان روز یکشنبه، ۱۶ جوزا/خرداد، به دلیل "ناکامی" در تامین امنیت نشست مشورتی صلح کابل از مقامهای خود استعفا دادند. محل برگزاری این نشست در ۱۲ جوزا هدف شلیک موشک قرار گرفت و سه مهاجم در نزدیکی این محل با ماموران امنیتی با سلاح های سبک درگیر شدند.

باختر چند مطلب خود را به همین موضوع اختصاص داده و در سرمقاله خود استعفای این دو مقام "کلیدی" را "اقدامی امیدوار کننده" دانسته است.

به نظر نویسنده، استعفای این دو مقام امنیتی اگر منجر به تحولی در نظام امنیتی کشور هم نشود و "تبدیل صرف" هم باشد، ارزنده است. به نوشته روزنامه، این که آنها جای خود را به دلیل "ناکامی" به دیگران خالی کردند، اقدامی "کاملا نادر و تازه" است.

باختر آقایان اتمر و صالح را از "شخصیت های کلیدی نظام" دانسته و افزوده که آنها "پابرجاتر از آن به نظر می رسیدند که از کرسی های مهم خود دور شوند." باختر استعفای آنها را به عنوان یک "روند" تلقی و تاکید کرده که آقای کرزی این روند را ادامه دهد و کابینه خود را از "خواب بی تفاوتی ها و مسئولیت ناپذیری بیدار کند".

هشت صبح نوشته که "مسلما این دو تن قبل از ملاقات و دیدار با رئیس دولت، قصد استعفا نداشتند، ولی پس از ملاقات با آقای کرزی، به دلائلی ناگزیر به استعفا شدند".

در یک اعلامیه دفتر آقای کرزی آمده است که آقایان صالح و اتمر قبل از استعفا با رئیس جمهوری دیدار کردند و توضیحات آنها در ارتباط با حادثه ۱۲ جوزا قناعت آقای کرزی را فراهم نکرد و او استعفای آنها را پذیرفت.

روزنامه به توضیح "دلائلی" که از آن یاد کرده نپرداخته، اما افزوده که این اقدام این دو عضو کابینه برای بسیاری از مقامهایی که "اتهامات گوناگون و مکرر" علیه آنها وارد است و مردم از آنها ناراضی اند، باید "نمونه قابل پیروی" باشد.

هشت صبح در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا استعفای این دو مقام می تواند راهی برای غلبه بر مشکلات امنیتی بگشاید، نوشته که "باید قاطعیت باید گفت که چنین امیدی بیهوده است". به نظر نویسنده، تا زمانی که کل ساختار نظام تغییر نکند، جانشینان آنها قادر به جلوگیری از وقوع قضایایی که باعث استعفای آنها شد، نخواهند شد.

سروش ملت در مطلب نخست خود نوشته که هر چند وقوع انفجار و بمبگذاری های انتحاری در شهرهای مختلف، با توجه به وضعیت کلی کشور، ممکن است قابل توجیه باشد، اما حمله به محلی مانند جرگه مشورتی صلح، "به هیچ وجه قابل توجیه نیست."

روزنامه حمله به محل جرگه را "افتضاح" خوانده و نوشته که علی رغم آمادگی ها برای تامین امنیت آن، "تروریستان" توانستند به آن حمله کنند و حتی تاصحن جرگه، که رئیس جمهوری و تمامی مسئولان امنیتی در آن حضور داشتند، "رسوخ" کنند.

سروش ملت در مطب دیگری هر چند استعفای آقایان اتمر و صالح را آغازی برای "رواج فرهنگ مسئولیت پذیری" دانسته، اما احتمال این که بازی دیگری در راه باشد، را منتفی ندانسته است.

اما روزنامه افغانستان در سرمقاله خود استعفای آقایان اتمر و صالح را "غیرمنتظره" خوانده و نوشته که با توجه به این که مخالفان برای حمله به محل نشست صلح برنامه ریزی گسترده ای کرده بودند، کارکرد نهادهای امنیتی "در حد قابل قبولی" بوده است.

به نوشته روزنامه، اگر فعالیت ها و تلاشهای این نهادها نمی بود، تروریستان به اهداف خود می رسیدند و بعید نبود که مردم شاهد "فاجعه بسیار بزرگ" می بودند.

روزنامه در ادامه افزوده که نگرانی از این وجود دارد که رئیس جمهوری نتواند افراد شایسته تری را به عنوان جانشین این دو مقام مستعفی معرفی کند.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که با استعفای حنیف اتمر و امرالله صالح، "اندام های حاکمیت لرزید"، ولی مشکل افغانستان هنوز هم نمی تواند با این کنار رفتن ها راه حل اساسی بیابد.

به نظر نویسنده، هر چند این اقدام آنها در زمان زمامداری نه ساله آقای کرزی "استثنایی" شمرده می شود، ولی نظام کنونی کشور به "خانه تکانی و اصلاحات بنیادینی نیازد که متاسفانه در تیم کاری بر سر قدرت توانایی و انجام آن متصور نیست".

چراغ استعفای رئیس اداره امنیت ملی و وزیر داخله را "امتیازی برای طالبان و پاکستان" دانسته و نوشته که این دو مقام کنار رفتند تا "اسلام آباد حسن نیت کابل را برای مصالحه با مهره های افغانی خود محک زند".

به نظر نویسنده، پاکستان با دور شدن مقامهای کلیدی اطلاعاتی افغانستان، برای رسیدن به عمق استراتژیک و چرخاندن قضیه افغانستان به دور منافع خود، امیدوارتر خواهد شد.

چراغ در ادامه همچنین نوشته است که این دو مقام بلندپایه کنار رفتند تا مخالفان مسلح دولت "چراغ های سبز معامله" را با روشنی بیشتر دریافت کنند. هر چند روزنامه توضیحی در این مورد ارائه نکرده است.

روزنامه های دولتی انیس، اصلاح و هیواد موضوع استعفای آقایان اتمر و صالح را در حد خبری کوتاه پوشش داده اند.

این روزنامه ها عمدتا و به گونه یک سان بخشی از اعلامیه دفتر ریاست جمهوری را در این مورد در خبر خود نقل کرده اند.

ویسا استعفای این دو مقام امنیتی را به "جرئت اخلاقی" آنها نسبت داده و آن را "گامی بزرگ" در راستای "اصلاح" اداره و قابل ستایش دانسته است.

این روزنامه ابراز امیدواری کرده است که بجای آقایان صالح و اتمر افرادی تعیین شوند که کارآیی داشته باشند. نویسنده تاکید کرده که در این مورد دقت زیاد به خرج داده شود و "اشتباهی" صورت نگیرد.

مطالب مرتبط