مجلس افغانستان به اعضای کمیسیون قانون اساسی رای اعتماد داد

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس افغانستان سکوت اعتراضی خود را پس از دو هفته شکست

مجلس نمایندگان افغانستان (ولسی جرگه) صلاحیت پنج عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان را تائید کرده است.

اعضای مجلس نمایندگان با بررسی صلاحیت کاری این افراد، به "سکوت اعتراضی" شان نیز پایان دادند که از بیش از دو هفته گذشته تا حالا، مانع از تشکیل جلسه رسمی در این مجلس شده بود.

مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا اعلام کرد که تا زمان معرفی وزرای پیشنهادی از سوی حامد کرزی به این مجلس، جلسات خود را به رسم اعتراض در سکوت برگزار کرده و هیچ موضوع دیگری را در دستور کار خود قرار نخواهند داد.

اما اعضای مجلس اعلام کردند که در مورد ادامه اعتراض شان در جلسه بعدی خود تصمیم خواهند گرفت.

در جلسه امروز مجلس نمایندگان (چهارشنبه 19 جوزا/خرداد) پنج عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حاضر شده و به سوالهای نمایندگان مجلس پاسخ دادند.

این کمیسیون در اصل هفت عضو دارد، اما دو روز پیش، رئیس جمهور کرزی تنها شش نفر را برای عضویت در این کمیسیون به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

اما ثمر گل اشرف، یکی از اعضای پیشنهادی برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از عضویت خود در این کمیسیون منصرف شد.

محبوبه حقوقمل استاد دانشگاه کابل و عضو مجلس سنا، گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رئیس اتحادیه حقوقدانان، محمد عمر منیب، عضو سابق دادگاه عالی، عبدالقادر عدالتخواه، معاون وزارت عدلیه و محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی کاتب و عضو سابق کمیسیون قانون اساسی، پنج عضو این کمیسیون هستند که از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد بدست آوردند.

وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مواد این قانون است.

نبود این کمیسیون در گذشته منجر به بروز جنجال های بسیاری میان حکومت و پارلمان بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی شده است.

مطالب مرتبط