نشریات کابل: چهارشنبه 19 جوزا

سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به ترکیه و تلاشها برای پایان دادن به نا امنی ها در افغانستان، مسایل مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان شرکت افغانستان در اجلاس "تعامل و اعتمادسازی" کشورهای آسیایی در ترکیه را با اهمیت دانسته و نوشته که این اجلاس، فرصت خوبی برای کشورهای آسیایی است تا چالشهای مشترکی را که سر راه این کشورها قرار داد، از میان بردارند.

این روزنامه در عین حال، به رابطه میان برگزاری این اجلاس و تامین امنیت در افغانستان اشاره کرده و نوشته که ترکیه، به عنوان کشور میزبان این اجلاس، می تواند نقش مفیدی در زمینه کمک به برقراری صلح در افغانستان بازی کند.

نویسنده افزوده که ترکیه در گذشته نیز توانسته در حل مشکلات افغانستان با کشور همسایه پاکستان، نقش میانجی بازی کند و این بار نیز انتظار می رود در زمینه حل مشکل افغانستان با طالبان اقدام کند.

روزنامه هشت صبح نسبت به اجرای عملیات نظامی در قندهار ابراز تردید کرده و نوشته که سرکوب طالبان در قندهار، می تواند برای "حامیان بیرونی" این گروه خطرآفرین باشد.

هشت صبح نوشته که مهار نا امنی در قندهار، پاکستان را به عنوان "سازنده طالبان" با تهدید روبرو می کند و از این رو، نویسنده ادعا کرده که پاکستان راضی نیست عملیات بزرگ ناتو در قندهار آغاز شود.

روزنامه افزوده که قندهار با توجه به موقعیت آن و هم مرز بودنش با پاکستان، از مناطق مهم برای طالبان هم در زمان حاکمیت آنها بر افغانستان و هم در شرایط کنونی محسوب می شود.

روزنامه ماندگار نیز که منتقد حکومت است، نسبت به آنچه که "افتادن افغانستان به دامن پاکستان" خوانده هشدار داده و ادعا کرده که اخیرا "دولت افغانستان در راستای منافع پاکستان عمل کرده است."

این روزنامه به استعفای امرالله صالح از ریاست امنیت ملی افغانستان اشاره کرده و ادعا کرده که حذف آقای صالح از راس اداره امنیت ملی، طرح پاکستان بوده است.

ماندگار نوشته که آقای صالح از مخالفان سرسخت "سیاست های پاکستان" در افغانستان بود و از این رو، حذف او از اداره امنیت ملی "به مثابه یک جشن برای پاکستان بوده است."

روزنامه های دولتی انیس و هیواد، به تلاشهای سیاسی دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان پرداخته اند.

روزنامه هیواد نوشته که تنها راه پایان دادن به جنگ در افغانستان، صلح و آشتی با طالبان است و از مردم افغانستان خواسته تا از تلاشهای حکومت در این راستا حمایت کنند.

روزنامه انیس اما به نقش جامعه جهانی در عملی شدن برنامه های آشتی با طالبان تاکید کرده و نوشته که نمایندگان جامعه جهانی، در اجلاس کابل که قرار است طی ماههای آینده برگزار شود، حمایت خود را از طرح آشتی با طالبان ابراز خواهند کرد.

این روزنامه نوشته که جامعه جهانی لازم است تا با مقامات افغانستان هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی همکاری کنند تا طرح آشتی با طالبان وارد مراحل عملی خود شود.

مطالب مرتبط