نشریات کابل: پنجشنبه 20 جوزا

رای اعتماد مجلس نمایندگان به اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و بحث مذاکره با طالبان، مسایل اصلی بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار، رای اعتماد مجلس نمایندگان به اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان را پیروزی برای حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دانسته است.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی افراد "نزدیک به خود" را برای عضویت در این کمیسیون معرفی کرد تا در مواردی که لازم باشد، از موضعگیری های رئیس جمهوری حمایت کنند و به نوشته روزنامه، تائید صلاحیت این افراد از سوی مجلس نمایندگان، می تواند خبر خوشی برای ریاست جمهوری باشد.

ماندگار اما نوشته که لازم بود تا "افراد بی طرف" برای عضویت در این کمیسیون تعیین می شدند تا در آینده مشکلی ایجاد نمی شد.

روزنامه راه نجات به چالش هایی که می تواند سر راه کمیسیون نظارت بر قانون اساسی قرار داشته باشد، پرداخته و نوشته که حدود صلاحیت های این کمیسیون، در آینده به یکی از موارد جنجال برانگیر تبدیل خواهد شد.

راه نجات نوشته که هنوز معلوم نیست صلاحیت های این کمیسیون، شامل تفسیر قانون اساسی نیز می شود یا خیر.

نویسنده افزوده که تا حالا حکومت افغانستان وظیفه تفسیر قانون اساسی را به دادگاه عالی این کشور واگذار کرده بود و این مسئله در مواردی با سلیقه مجلس نمایندگان سازگار نبود.

این روزنامه نوشته که در شرایط کنونی نیز هنوز معلوم نیست قانون اساسی را در آینده کماکان دادگاه عالی تفسیر خواهد کرد یا این مسئولیت به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی واگذار خواهد شد.

روزنامه هشت صبح به بحث مذاکره با طالبان پرداخته و از تعریفی که یکی از مقامات ارشد حکومت افغانستان از "طالبان" داده، به شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته این مقام دولتی، طالبان را کسانی می نامد که "از مدرسه دینی فارغ تحصیل شده باشند." اما هشت صبح افزوده که مگر مردم افغانستان با چنین تعبیرهایی از طالبان، آنچه این گروه بر سر آنها آوردند را فراموش خواهند کرد؟

هشت صبح نوشته: "تاکستان های سوخته شمالی، جای خالی بت های بامیان، قتل عام ها در مزار شریف، یکاولنگ و سایر مناطق کشور، دشمنی با اقوام و اقلیت های مذهبی، برخورد کینه توزانه با زنان، خصومت با مکتب و معلم و دشمنی با آزادی و عدالت اجتماعی و ارزشهای انسانی" تعریف بسیار روشنی از طالبان می دهد.

نویسنده از دولت افغانستان خواسته که تلاش نکند "تعریف های گمراه کننده" از طالبان به مردم افغانستان بدهد و نسبت به پیامدهای چنین عملکردهایی هشدار داده است.

روزنامه سروش ملت از دولت افغانستان و جامعه جهانی تقاضا کرده تا در کنار تلاش برای آشتی با طالبان، عملیات نظامی را از یاد نبرند.

این روزنامه نوشته که بخشی از گروه طالبان و حزب اسلامی، نشان داده اند که تمایلی به تامین صلح در افغانستان ندارند و نویسنده تاکید کرده که با این عده از طالبان و حزب اسلامی، باید با زبان زور گفتگو شود.

مطالب مرتبط