دهها دانش آموز دختر در غزنی 'مسموم' شده اند

شهر غزنی
Image caption این نخستین بار است که خبر "مسمومیت" دانش آموزان دختر در غزنی پخش می شود

مسئولان بهداشتی در ولایت مرکزی غزنی می گویند حدود ۶۰ دانش آموز یک مدرسه دخترانه به دلیل آن چه که مسمومیت خوانده شده، به بیمارستان منتقل شده اند.

اسماعیل ابراهیم زی، رئیس بیمارستان غزنی به بی بی سی گفت که این دانش آموزان هنگام مراجعه به بیمارستان اضطراب، سرگیجه، سردردی و تهوع داشته اند.

هر چند او گفت که هنوز ثابت نشده که دانش آموزان "مسموم" شده باشند. آقای ابراهیم زی گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

اما حسنی مبارک عزیزی، رئیس معارف (آموزش و پرورش) غزنی بد شدن حالت این دانش آموزان را ناشی از ترس و حالت ویژه روانی دانست.

او گفت که یکی از دانش آموزان به اثر بیماری که از قبل داشته، حالش به هم خورده و بعد دانش آموزان دیگر در حالت بد روانی قرار گرفته و حال آنها به هم خورده است.

آقای عزیزی افزود که تا بعد از ظهر روز شنبه، ۲۲ جوزا/خرداد، تقریباً همه دانش آموزان از بیمارستان مرخص شده اند و تنها یک دانش آموز در بیمارستان بستری است.

رئیس آموزش و پرورش غزنی گفت که تحقیقاتی که تا حال در این مورد انجام شده، نشان دهنده مسمومیت در میان دانش آموزان نیست.

اما موسی احمدزی، والی غزنی به بی بی سی گفت: "سه دختری که مسموم شده بودند، فعلا در شفاخانه (بیمارستان) هستند، دیگر خیر و خیریت است."

آقای احمدزی گفت که تحقیقات در باره این دانش آموزان ادامه دارد و حال آنها در حال حاضر خوب است.

این در حالی است که در چند سال اخیر خبر این گونه مسمومیت در میان دانش آموزان دختر در مناطق مختلف افغانستان بارها منتشر شده است.

کابل، پروان و کاپیسا، در شمال کابل، قندوز در شمال و قندهار در جنوب افغانستان شاهد بیشترین موارد این گونه "مسمومیت ها" بوده است.

هر چند مقامهای دولتی هنگام انتشار خبر این گونه "مسمومیت ها" گفته اند که تحقیقات آزمایشگاهی را در باره مواد احتمالا سمی که در محیط مدرسه وجود داشته، انجام می دهند، ولی نتایج این تحقیقات تا حال در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

همه این موارد در مکتب ها (مدارس) دخترانه واقع شده و تا حال از شیوع این گونه "مسمومیت" در مدارس پسرانه منتشر نشده است.

غزنی از جمله ولایت هایی است که آموزش دختران در مدارس با چالش های زیادی به همراه است. در دست کم سه ولسوالی (شهرستان) غزنی رفتن دختران به مکتب اصلا ناممکن است.

در مواردی شب نامه هایی علیه رفتن دختران به مدارس در غزنی منتشر شده است و در این شب نامه ها تهدیدهایی مطرح شده که دانش آموزان دختر به مکتب نروند.

مطالب مرتبط