نشریات کابل: چهارشنبه 26 جوزا

تصمیم دولت افغانستان به تشکیل "شورای عالی صلح" برای آشتی با طالبان، مسئله مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود موضوع آشتی با طالبان را مورد بررسی قرار داده و نوشته که اخیرا اقدامات امیدوارکننده ای در راستای زمینه سازی برای مذاکره با طالبان برداشته شده است.

این روزنامه نوشته که سازمان ملل متحد ابراز آمادگی کرده تا نامهای برخی از سران طالبان را از فهرست سیاه خود حذف کند و همزمان با این، تلاشهای دولت افغانستان برای عملی کردن تصامیم نشست مشورتی صلح کابل نیز شدت گرفته است.

اما آنچه نویسنده تاکید دارد این است که در انتخاب رهبری "شورای عالی صلح" که قرار است سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تشکیل شود، "از دقت لازم کار گرفته شود."

ویسا نوشته که رئیس این شورا، نباید بر اساس "امتیازدهی" و "مصلحت" تعیین شود بلکه به نظر نویسنده، کسی باید در این پست مقرر شود که بتواند مسئولیت بزرگ تامین صلح و آشتی با طالبان را به خوبی به پیش ببرد.

روزنامه سروش ملت نیز نوشته که ترکیب این شورا و اینکه چه کسانی در آن عضویت خواهند یافت، نقش تعیین کننده را در پیروزی و یا ناکامی تلاشهای صلح بازی خواهد کرد.

این روزنامه افزوده که ترکیب شورای عالی صلح مسئله حساسی است که رئیس جمهور باید به آن توجه جدی داشته باشد.

روزنامه ماندگار هم سرمقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده، اما از تشکیل "شورای عالی صلح" به عنوان یک اقدام "بی فایده" انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که مشکل افغانستان با برگزاری جرگه ها و شوراها که به نظر نویسنده، مشخصه های قرن سیزدهم هستند، حل نخواهد شد.

ماندگار نوشته که طالبان به احترام "ریش سفید دو قوم" به جنگ در افغانستان پایان نخواهند داد، بلکه به نظر نویسنده، آوردن صلح و ثبات در افغانستان، نیازمند یک "تفاهم جهانی" است.

اما روزنامه نوشته که جامعه جهانی و دولت افغانستان، "از کارهای اصلی به فرعی می روند" و با برگزاری جرگه ها و شوراها، "خود و مردم افغانستان را فریب می دهند."

روزنامه هشت صبح نسبت به احتمال نادیده گرفتن عدالت در راستای صلح با طالبان ابراز نگرانی کرده و نوشته که دولت افغانستان تا حالا نتوانسته این مسئله را تضمین کند که در گرماگرم صلح و آشتی با طالبان، حق مردم افغانستان نادیده گرفته نخواهد شد.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود، زیر عنوان "مردم فقیر؛ نشسته بر گنج کبیر" به گزارش اخیر زمین شناسان آمریکایی پرداخته است که در آن ارزش معادن زیرزمینی افغانستان بیش از یک هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است.

این روزنامه نوشته که مردم افغانستان با شکم گرسنه، روی زمینی می خوابند که هزاران دلار را در دل خود دارد، اما ضعف نظام و ادامه نا امنی ها، سبب می شود تا این "گنج همچنان در دل خاک باقی بماند."

مطالب مرتبط