نشریات کابل: شنبه 29 جوزا

تلاشها برای مذاکره با طالبان و مسایلی چون مواد مخدر و معادن زیرزمینی افغانستان، از مسایل مطرح در روزنامه های چاپ نخستین روز هفته کابل است.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که برگزاری نشست مشورتی صلح کابل و تلاشهای حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان، به نمایندگان این گروه جرات داده است تا از "جنایات" خود در افغانستان دفاع کنند.

این روزنامه نوشته که یکی از نمایندگان گروه طالبان اخیرا به یک رسانه گفته است که افزایش خشونتها در افغانستان و حملات گروه طالبان، تلاش این گروه برای "امتیازگیری" بیشتر در مذاکرات صلح است.

اما نویسنده پرسیده که آیا "کشتن کودک هفت ساله به اتهام جاسوسی و کشتار دانش آموزان" می تواند اینگونه توجیه شود؟

روزنامه دولتی انیس اما از تلاشهای حکومت برای مذاکره با طالبان ستایش کرده و نوشته، افغانها باید بدانند که "مذاکره و تفاهم" نیاز مبرم افغانستان برای رسیدن به صلح است.

انیس نوشته که زمینه ها برای تامین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگری فراهم شده و از گروه های درگیر در جنگ خواسته تا این فرصت را برای پایان دادن به نا امنی ها، از دست ندهند.

روزنامه اصلاح سرمقاله خود را به مصرف مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده و نوشته که آمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان اگرچه ضد و نقیض است، اما نشان می دهد که افراد زیادی در افغانستان به مصرف این مواد معتاد شده اند.

این روزنامه نوشته که تولید مواد مخدر در افغانستان، اگر از یک سو با کمک مالی به طالبان، به نا امنی ها در افغانستان دامن می زند، از سوی دیگر، هزاران نفر را در این کشور "بدون ریختن خون" از بین می برد.

اصلاح نوشته که با این حال، دولت افغانستان و جامعه جهانی، نسبت به ایجاد مراکز درمانی برای معتادان به مواد مخدر، کمتر توجه کرده اند.

روزنامه راه نجات نوشته که جنگ افغانستان برای نیروهای خارجی و کشورهای غربی، به یک بحران پایان ناپذیر تبدیل شده است.

این روزنامه نوشته که شدت جنگ در افغانستان، 9 سال پس از حمله آمریکا به این کشور، این پرسش را به وجود می آورد که آیا کشورهای غربی "شکست" خود را در افغانستان پذیرفته و این کشور را ترک خواهند کرد؟

اما نویسنده افزوده که "پذیرفتن شکست" آبروی جامعه جهانی را ریخته و معادلات قدرت را در غرب تغییر خواهد داد.

روزنامه افغانستان به بحث معادن زیرزمینی افغانستان پرداخته که ارزش آن از سوی حکومت افغانستان، سه هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است.

این روزنامه نوشته که قصه معادن افغانستان، به طنز تلخی تبدیل شده است که در آن، مردم از گرسنگی می میرند اما هزاران میلیارد دلار را در دل خاک های خود نگه داشته اند.

این روزنامه دولت را در زمینه عدم بهره برداری از این معادن، مقصر دانسته است.