کار پارلمان افغانستان تا پایان انتخابات دوم تمدید شد

مجلس نمایندگان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان دوره کاری خود را تا اعلام نتایج انتخابات دوم پارلمانی تمدید کرده است.

براساس قانون اساسی افغانستان، دوره کاری مجلس نمایندگان در اول ماه سرطان سال پنجم (آخرین سال کاری پارلمان) به پایان می رسد و بنابر این مجلس نمایندگان افغانستان باید از فردا (سه شنبه، اول سرطان) به کارش پایان دهد.

اما مجلس نمایندگان افغانستان می گوید، از آنجایی که برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار بود در بهار امسال برگزار شود، حدود چهار ماه به تاخیر افتاد، مدت کاری مجلس نمایندگان نیز تا برگزاری انتخابات دوم تمدید می شود.

ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که مدت کاری پارلمان، سی الی شصت روز بعد از برگزاری انتخابات بعدی پارلمان و پس از اعلام نتایج این انتخابات، به پایان می رسد.

یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان می گوید، بر این اساس، مجلس کنونی باید تا اعلام نتایج انتخابات بعدی به کارش ادامه دهد.

آقای قانونی گفت: "فهم ما این است که تاریخ ختم دوره شورای ملی در اول سرطان سال پنجم مشخص شده، مشروط به اجرای انتخابات در شصت روز قبل از اول سرطان."

او گفت: "حکومت وظیفه داشت که انتخابات را شصت روز قبل از اول سرطان انجام داده و نتایج نهایی را اعلام کند. متاسفانه حکومت افغانستان قادر به اجرای انتخابات براساس قانون اساسی نشد و نتیجه منطقی این است که کار شورا تا ختم انتخابات و اعلام نتایج نهایی انتخابات ادامه پیدا می کند."

مبارزات انتخاباتی

بخش اعظم اعضای کنونی مجلس نمایندگان افغانستان، یک بار دیگر خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند که با آغاز رسمی دوره مبارزات انتخاباتی، این افراد عملا به ولایات خود رفته و مشغول مبارزات انتخاباتی خواهند شد.

مبارزات انتخابات قرار است تا دو روز دیگر آغاز شده و تا چهل هشت ساعت قبل از برگزاری انتخابات، ادامه پیدا کند.

اما آقای قانونی می گوید پس از پایان مبارزات انتخاباتی، اعضای مجلس دوباره به کابل آمده و تا زمان اعلام نتایج انتخابات، به عنوان اعضای پارلمان به کار خود ادامه خواهند داد.

قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در تاریخ بیست و هفتم سنبله / خرداد (هجدهم سپتامبر) امسال برگزار شود.

این انتخابات قرار بود در بهار امسال برگزار شود، اما مشکلات امنیتی و تکمیل نبودن بودجه برگزاری انتخابات، منجر به تاخیر در این روند شد.

مطالب مرتبط