نشریات کابل: دوشنبه 31 جوزا

وضعیت پناهجویان افغان، برنامه های مذاکره با طالبان و بحث فساد اداری، مسایل مطرح در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده که از افزایش خشونتها در افغانستان خبر می دهد.

این روزنامه نوشته که همزمانی نشر این گزارش با تلاشها برای مذاکره با طالبان، می تواند در تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و تشدید روند مذاکره با طالبان، موثر باشد.

هشت صبح نوشته که این گزارش قرار است به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ارایه شود که این مسئله به باور نویسنده، می تواند حمایت های بین المللی را از طرح مذاکره با طالبان به همراه داشته باشد.

روزنامه سروش ملت، مهاجرت گروه گروه از افغانها به کشورهای خارجی را یک "تراژیدی" خوانده و نوشته که برای پناهجویان افغان، نه راه بازگشت وجود دارد و نه هم زمینه های راحت زندگی در کشورهای خارجی.

این روزنامه نوشته که افغانستان از روز جهانی مهاجرت تجلیل می کند، در حالی که میلیون ها نفر از شهروندان این کشور در کشورهای خارجی در بدترین وضعیت زندگی می کنند و همواره مورد بدرفتاری و خشونت قرار می گیرند.

نویسنده از دولت افغانستان خواسته که به وضعیت این پناهجویان توجه کند تا یا زمینه های اقامت قانونی آنها در کشورهای میزبان فراهم شود و یا هم زمینه های بازگشت آنها را به کشورشان مهیا کند.

روزنامه سرنوشت تلاش کرده در سرمقاله خود عوامل عدم بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان را جستجو کند.ین روزنامه نوشته که اگرچه نا امنی در افغانستان، به عنوان یکی از عوامل اصلی بی میلی افغانها به بازگشت به کشورشان خوانده می شود، اما آنچه از نظر نویسنده اهمیت دارد عدم حاکمیت قانون در افغانستان و "زورگویی" قدرتمندان محلی در مناطق مختلف این کشور است.

سرنوشت نوشته که افراد قدرتمند، زمین ها و ملکیت های بسیاری از خانواده های را که در سالهای اخیر در افغانستان نبوده اند، غصب کرده اند.

نویسنده افزوده که بازپس گیری این ملکیت ها از این افراد، نیازمند حاکمیت قانون است که در بسیاری از مناطق افغانستان آنگونه که لازم است وجود ندارد.

روزنامه چراغ به بحث فساد اداری در افغانستان پرداخته و آن را مشکل عمده ای سر راه بازسازی و پیشرفت این کشور دانسته است.

این روزنامه نوشته که مشکل فساد در افغانستان به حدی ریشه ای است که حالا برنامه های مبارزه با فساد نیز توام با فساد به پیش برده می شود.

چراغ خواستار نگرش عمیق دولت افغانستان به مسئله فساد اداری شده و نوشته که باید سیستم ها و برنامه های خود را برای مبارزه با این پدیده، مورد بازنگری قرار دهد.

مطالب مرتبط