نشریات کابل: پنجشنبه 3 سرطان

برکناری استنلی مک کریستال، فرمانده نیروهای ناتو ائتلاف در افغانستان و معرفی ژنرال دیوید پترویوس به جای او، بحث های متفاوتی را در حمایت و انتقاد از این ژنرال چهار ستاره آمریکایی در روزنامه های چاپ امروز کابل برانگیخته است.

روزنامه دولتی هیواد نسبت به برکناری ژنرال استنلی مک کریستال از سوی کاخ ابراز تاسف کرده است.

این روزنامه نوشته که ژنرال مک کریستال، تنها فرمانده ارشد آمریکایی در افغانستان بود که واقعیت های این کشور را درک کرده و بر مبنای همین واقعیتها، استراتژی مبارزه با طالبان را طراحی می کرد.

نویسنده هیواد باور دارد که حضور مک کریستال به عنوان فرمانده ناتو و ائتلاف در افغانستان، برای پیروزی ماموریت جامعه جهانی در این کشور مفیر بود.

روزنامه سروش ملت نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که ژنرال مک کریستال، توانسته بود "اعتماد از دست رفته" مردم افغانستان نسبت به نیروهای خارجی را تا حدی احیا کند.

نویسنده سروش ملت، از کاهش تلفات غیرنظامیان و کاهش عملیات های هوایی نیروهای خارجی در افغانستان، به عنوان برنامه های خوب مک کریستال در افغانستان یاد کرده و نوشته که این ژنرال آمریکایی می توانست ماموریت افغانستان را به خوبی به پیش ببرد.

روزنامه آرمان ملی اما از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کرده و از برکناری ژنرال مک کریستال، استقبال کرده است.

این روزنامه نوشته که ژنرال مک کریستال، روابط بسیار نزدیک با اداره حامد کرزی داشت، چیزی که به نظر نویسنده، باعث شده بود "ضعف های" حکومت افغانستان در برابر مبارزه با فساد و تروریسم را نادیده بگیرد.

آرمان ملی نوشته که پرده پوشی ضعف های حکومت افغانستان از سوی ارشدترین ژنرال آمریکایی، می توانست به زیان دولتداری خوب و مبارزه شفاف با تروریسم بی انجامد.

نویسنده افزوده که آمریکا برای بازسازی نظام و سیستم در افغانستان، نیاز دارد تا "افراد قاطع" در این کشور داشته باشد.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که حمایت شدید اداره کرزی از مک کریستال و تلاش برای بازگرداندن او به فرماندهی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان، مشکوک به نظر می رسد.

این روزنامه نوشته که با برکناری مک کریستال، آقای کرزی "یکی از حامیان اصلی خود را از دست داد."

نویسنده افزوده که مک کریستال در بسیاری از تصمیم گیری های اداره کرزی نقش داشته و "بخشی از گروه همکار کرزی در آمریکا بوده است."

از سوی دیگر، این روزنامه نوشته که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به شدت نیاز داشت تا فرماندهی جنگ افغانستان را به کسی بسپارد که ماموریت نظامی این کشور را آنگونه که او می خواهد رهبری کند؛ در حالی که به نوشته روزنامه، در شیوه کار مک کریستال با سیاست های کاخ سفید، تفاوت وجود داشت.