حامد کرزی: مبارزه با مواد مخدر نیازمند تلاش کشورهای همسایه است

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشورش، نیازمند همکاری های بیشتر کشور های همسایه افغانستان است.

رئیس جمهوری افغانستان که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل سخن می گفت، تاکید کرد که مواد مخدر تولید شده در افغانستان به کشور های همسایه و از آن طریق به سایر نقاط جهان قاچاق می شود و سود اصلی را نیز قاچاقبران نصیب می شوند.

آقای کرزی گفت، افغانستان: افغانستان تقصیر خود را می پذیرد و تلاش می کند کشت وتولید مواد مخدر را روز به روز کاهش دهد، اما کشور های همسایه که به گفته آقای کرزی برمرزهای خود کنترل کامل دارند، باید به قاچاقبران اجازه فعالیت ندهند.

لحن آقای کرزی خطاب به کشور های همسایه انتقادی و تند و سوالی بود:" کشورهای همسایه ما که بدون اجازه آنها پشه هم نمی تواند از مرزهایشان بگذرد، چرا جلو قاچاق مواد مخدر را نمی گیرند".

اما رئیس جمهوری افغانستان مشخص نکرد که منظورش کدام یک از کشورهای همسایه افغانستان است.

اخیرا سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرد که براساس آن بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان، در ایران و روسیه به دست نیروهای امنیتی و پلیس افتاده است.

حامد کرزی همچنین در مورد مبارزه با فساد صحبت کرد و از مقام های دولتی و وابستگان نزدیک آنها خواست تا برای شفافیت بیشتر دارایی های خود را ثبت کنند.

انتقاد از شرکت های امنیتی

رئیس جمهوری افغانستان همچنین از جامعه جهانی خواست پولی را که برای تامین امنیت نهادی بین المللی در اختیار شرکت های خصوصی امنتی قرار می دهند، برای تقویت نهاد های امنیتی افغانستان و پلیس و ارتش این کشور مصرف کنند.

به گفته رئیس جمهوری افغانستان این کار سبب خواهد شد تا اوضاع امنیتی در افغانستان در کل بهبود یابد.

هفته گذشته درگزارشی که در کنگره آمریکا خوانده شد، نشان می داد که پولی را که آمریکا به شرکت های خصوصی امنیتی می دهد، بخشی از آن بصورت غیر مستقیم به جیب طالبان می رود.

براساس این گزارش شرکت های خصوصی امنیتی، برای اینکه از شر حملات طالبان در امان باشند، به آنها باج می دهند.

مطالب مرتبط