'افزایش' تلفات دانش آموزان و معلمان افغانستان

دانش آموزان افغان
Image caption افغانستان شرایط دشواری برای آموزش و پرورش دارد

وزارت معارف افغانستان از افزایش تلفات دانش آموزان و معلمان در اثر حملات افراد مسلح خبر داده است.

یک سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که در جریان سال روان (امسال)، بیش از سیصد نفر از دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف افغانستان جانهای خود را از دست داده اند.

این آمار براساس اظهارات سخنگوی وزارت معارف، سال گذشته دوصد و پنجاه (دویست و پنجاه) نفر بود.

به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، نزدیک به سی مکتب نیز در سال جاری از سوی افراد مسلح به آتش کشیده شده و یا ساختمان آن تخریب شده است.

اما این وزارت می گوید، حمله به مکاتب، به تناسب سال گذشته تقریبا تا نصف کاهش یافته است.

بیشترین موارد حمله به مکاتب و دانش آموزان، در مناطق جنوبی افغانستان گزارش شده است؛ مناطقی که فعالیت گروه طالبان در آن محسوس است.

ادامه نا امنی ها، همچنین به تعطیلی شماری از مکاتب به ویژه در جنوب افغانستان انجامیده است.

وزارت معارف می گوید، با وجود تلاشها برای بازگشایی مکاتب در افغانستان، هنوز بیش از چهارصد مکتب در سراسر این کشور بروی دانش آموزان تعطیل است.

با این حال، وزارت معارف می گوید که این آمار در سالهای گذشته به مراتب بیشتر از این بوده است. یک سخنگوی این وزارت می گوید، در سالهای اخیر، توانسته اند از مجموع مکاتبی که تعطیل بود، حدود سه صد (سیصد) مکتب را بازگشایی کنند.

از یک سو ادامه نا امنی در افغانستان تهدیدی در برابر آموزش و پرورش شناخته می شود، از سوی دیگر، کمبود معلمان حرفه ای و امکانات اندک، به کیفیت آموزش و پرورش ضربه وارد کرده است.

مطالب مرتبط