اعتراض شماری از نمایندگان به رفتار مجلس افغانستان

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در اعتراض به رد دو تن از وزیران پیشنهادی دولت از سوی این مجلس، شرکت در اجلاس پارلمان این کشور را تحریم کردند.

یک گروه پارلمانی موسوم به راه نو، حکومت این کشور را در ناکامی دو نامزد وزیر منسوب به قوم هزاره مقصر دانسته و حکومت را متهم به تفرقه اندازی میان اقوام افغانستان کرد.

به گفته اعضای راه نو، حکومت، عده ای را در درون پارلمان افغانستان فعال کرد تا جلو کسب رای اعتماد نامزد وزارت های تحصیلات عالی و حمل و نقل (ترانسپورت) را بگیرند.

سرور دانش وزیر پیشین عدلیه/دادگستری و داوود علی نجفی از مسئولان کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری که هردو هزاره هستند، برای تصدی وزارت های تحصیلات عالی و حمل و نقل به مجلس معرفی شده بودند.

این دومین باری است که آقای دانش از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شده است.

اعضای گروه پارلمانی راه نو، در عین حال اعلام کردند تا زمانی که تغییر در شیوه رفتار حکومت و طرز نگرش آن در قبال اقوام افغانستان به وجود نیاید، از شرکت در پارلمان مخصوصا در روزهای رای دهی به وزرای باقی مانده، خودداری خواهند کرد.

سرور جوادی عضو این گروه گفت آنها مبارزات خود را در راستای ایجاد تغییر در سیاست دولت نسبت به اقوام، در بیرون پارلمان آغاز خواهند کرد.

این گروه از رهبران جناح های سیاسی مردم هزاره خواستند اختلافات خود را کنار گذاشته و برای تغییر وضعیت موجود متحد شوند.

این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اقدام مجلس نمایندگان را که سبب رد صلاحیت این دو نامزد شد، "تلاش بعضی از حلقه ها جهت بر هم زدن وحدت ملی در کشور" خوانده است.

آقای کرزی رای نیاوردن سرور دانش و داوود علی نجفی را که برای وزارت های تحصیلات عالی و ترانسپورت پیشنهاد شده بودند مایوس کننده توصیف کرده است.

در دو مورد پیش از این نیز که شماری از وزرای پیشنهادی آقای کرزی، از سوی مجلس نمایندگان رای نیاوردند، عده ای از آن نامزدها، هزاره بودند.

اعضای گروه راه نو می گویند، آنها بالاخره به این نتیجه رسیده اند که این عمل (رد وزرای هزاره) در نتیجه یک عملکرد سیستماتیک، انجام گرفته و نشان از اعمال تبعیض در رفتار دولت مردم افغانستان به ویژه قوه مجریه است.

در همین حال عده ای از آگاهان مسایل سیاسی افغانستان، کارنامه های گذشته، آقایان سرور دانش و داوود علی نجفی را دلیل رای نیاوردن آنها می دانند نه برخورد قومی اعضای مجلس را.

مبارزات انتخاباتی؟

رد صلاحیت این وزیران همزمان با مبارزات انتخابات پارلمانی در افغانستان است و اکثر نمایندگان کنونی برای دوره بعدی نیز نامزد هستند، شماری بر این اعتقادند که برجسته کردن مسایل قومی، از سوی گروه پارلمانی راه نو، به نحوی مبارزه انتخاباتی اعضای این گروه برای دوره بعدی است.

مطالب مرتبط