پترویوس: طالبان هنوز سرسخت و مطمئن هستند

ژنرال پتریوس

ژنرال دیوید پترویوس، که هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای فرماندهی نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان معرفی شد، اوضاع امنیتی افغانستان را شکننده توصیف کرده است.

ژنرال پتریوس که در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا سخن می گفت، اظهار داشت که از استراتژی اوباما مبنی بر آغاز خروج نیروهای آمریکایی در نیمه دوم سال آینده میلادی حمایت می کند، اما تاکید کرد که این ( آغاز خروج نیروهای آمریکایی در سال آیند) صرفا آغاز یک روند است.

ژنرال پترویوس، همچنین در یک پاسخ کتبی در مورد طالبان نوشته است که "آنها هنوز، سرسخت و مطمئن هستند."

ژنرال دیوید پترویوس، برای به عهده گرفتن رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان نیازمند تائید سنای آمریکاست. او جانشین ژنرال استنلی مک کریستال خواهد شد.

ژنرال مک کریستال درپی انتشاریک مقاله جنجال برانگیزکه ظاهرا درآن او و دستیارانش به اعضای کلیدی دولت باراک اوباما توهین کرده بودند، برکنارشد.

نیک چایلز، خبرنگار امور دفاعی بی بی سی، معتقد است که ژنرال پترویوس، به تعبیری نباید بسیار نگران تائید خود باشد. درمورد اینکه برای به عهده گرفتن این مسئولیت، کسی بهتر از او نیست، اجماع نسبتا کاملی وجود دارد.

اما به نظر می رسد جلسه استماع او بشتر به صحنه ای برای آشکارساختن و بیان نگرانی های فزاینده کنگره درمورد استراتژی دولت اوباما در قبال افغانستان و اینکه آیا این استراتژی کاراست یاخیر، مبدل خواهد شد.

ژنرال پترویوس، ازمهارت های زیاد و قوی سیاسی و دیپلماتیک برخوردار است. او پیش ازاین برای اینکه موفق شد وضعیت نظامی عراق را با افزایش نیرو دگرگون کند، مورد تمجید قرار گرفته بود.

او خودش می پذیرد که افغانستان باعراق فرق دارد و احتمالا مشکلات آن نیز بشتر خواهد بود. محافل سیاسی درواشنگتن هنوزهم درمورد توانایی دولت افغانستان به عنوان یک شریک ونیروی امنیتی، تردید دارند.

گزارش اخیر بازرسان آمریکایی درمورد کیفیت نیروی امنیتی افغانستان نیز به افزایش این تردیدها بیش از پیش دامن میزند.

از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا افزایش تلاشهای نظامی به رهبری آمریکا علیه شورشیان، نتایج لازم نظامی درچارچوب زمانی مورد نظر را بدست خواهد داد؟

دولت اوباما تاکید می کند که انتخاب ژنرال پترویوس به جای ژنرال مک کریستال به این معنی است که استراتژی کلی آمریکا در قبال افغانستان کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

اما آقای پترویوس با ژنرال مک کریستال فرق دارد. ازهمین رو، دولت آقای اوباما جلسه استماع روز سه شنبه مجلس سنا را با جدیت زیرنظرخواهد داشت آن هم فقط برای اینکه ممکن است ژنرال پترویوس، درمورد نحوه انجام برخی کارها بصورت مختلف و شاید مهمتراز همه دریک جدول زمانی مختلف، اشاراتی داشته باشد.

مطالب مرتبط