دفاع افغانستان و ناتو از ظرفیت نیروهای امنیتی افغان

نیروهای افغان
Image caption وزارت دفاع می گوید، نیروهای افغان به شکل حرفه ای آموزش دیده اند

وزارت دفاع افغانستان و ناتو گزارش یک بازرس ویژه آمریکا را که توانایی نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان را زیر سوال برده، بی اساس و دور از واقعیت خوانده اند.

در این گزارش که از سوی آرنولد فیلدز، بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان تهیه و به اعضای کنگره آمریکا ارایه شده، آمده است که ظرفیت عملیاتی نیروهای افغان، بیش از میزان واقعی آن نشان داده شده است.

آقای فیلدز همچنین گفته است، نمی توان تعیین کرد که نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تا چه اندازه توانایی یافته اند که بتوانند مسئولیت حفظ امنیت این کشور را بر عهده گرفته و در این مورد جانشین نظامیان آمریکایی شوند.

اما وزارت دفاع افغانستان و ناتو می گویند، در این گزارش دستاوردهای نیروهای افغان نادیده گرفته شده و از واقعیت ها چشم پوشی شده است.

به گفته وزارت دفاع افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور در سالهای اخیر با کمک ناتو به شکل حرفه ای آموزش دیده و همچنین به تجهیزات نظامی پیشرفته دست یافته اند.

ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید، گزارش بازرس ویژه آمریکا، نتیجه گفتگو با چند فرد محدود است و نمی تواند واقعیت نیروهای امنیتی افغانستان را برملا کند.

گزارش 'کهنه'

بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در گزارش خود گفته است که ناتو در مورد ظرفیت نیروهای افغان آگاهی لازم ندارد و نمی داند که این نیروها تا چه حد توانایی تامین امنیت کشورشان را به تنهایی دارند.

در این گزارش، روشهای ارزیابی توانمندی نیروهای افغان از سوی ناتو، "معیوب، غیرقابل اطمینان و نامتوازن" خوانده شده است.

بازرس ویژه آمریکا همچنین گفته است که گزارش خود را در اختیار فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان قرار داده است.

اما ژنرال جوزف بلاتز، سخنگوی ناتو در کابل گفت که این گزارش، نتیجه تحقیقات سال گذشته است و او نمی تواند با جزییات مطرح شده در آن موافق باشد.

او به خبرنگاران گفت: "آیساف با این گزارش موافق نیست. در این گزارش، نتایج تازه در مورد ظرفیت نیروهای افغان انعکاس نیافته و این همه بررسی ها مربوط به سال گذشته می شود. ارقام و آماری که در این گزارش آمده، دقیق نیست. ما باید از امروز و از توان نیروهای افغان در سال 2010 صحبت کنیم، نه از گذشته."

آمریکا در 9 سال گذشته، بخش اعظم بودجه ای را که به افغانستان اختصاص داده، در زمینه آموزش و تربیت نیروهای امنیتی این کشور هزینه کرده است.

اما منتقدان از روند تشکیل نیروهای ارتش و پلیس ملی افغانستان ناراضی هستند و می گویند این نیروها با گذشت 9 سال، هنوز توانایی کافی برای تامین امنیت افغانستان را به تنهایی ندارند.

افزایش توانایی نیروهای افغان، شرط اصلی برای خروج سربازان بین المللی از افغانستان است و از این رو، روند کند آموزش نیروهای افغانستان، با انتقادهایی روبرو بوده است.

مطالب مرتبط