طالبان: ما برنده ایم، مذاکره نمی کنیم

گروه طالبان درافغانستان به بی بی سی گفته است که آنها به هیچ وجه وارد مذاکره با نیروهای ناتونخواهند شد.

این اظهارات درپی اشارات فرماندهان آمریکایی و ژنرال دیوید ریچاردز، رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا صورت گرفته که گفته بود ممکن است گفتگو با طالبان ثمربخش باشد.

جان سیمپسون، دبیرامورجهانی بی بی سی براساس یک مصاحبه غیرمستقیم با یک سخنگوی طالبان این گزارش را تهیه کرده است.

در گزارش جان سیمپسون آمده است:طالبان مصالحه ناپذیر و متکبرند. آنان بر این باورند که برنده جنگ خواهند بود و از همین رو دلیلی نمی بینند از طریق مذاکره با ناتو به این سازمان کمک کنند.

طالبان بر این تصورند که آمریکاییها پس از استعفای ژنرال استانلی مک کریستال از فرماندهی ناتو، دچار آشفتگی شده اند و هرگونه پیشنهاد حاکی از مذاکره با آنان را نشانه ضعف خود ناتو می دانند.

این در حالی است که ماه گذشته میلادی خونین ترین ماه برای نیروهای ناتو در افغانستان از سال 2001 بوده و 102 تن از آنان را به کام مرگ فرستاده است. یعنی بیش از سه کشته در هر روز.

اکنون برای غربیها ملاقات رو در رو با رهبران طالبان چه در افغانستان و یا پاکستان بسیار دشوار شده، با این وصف ما از طریق یک میانجی مورد اعتماد، پرسشهایی را با ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی رهبری طالبان عنوان می کند، مطرح و پاسخهایی دریافت کرده ایم.

در بخشی از این مصاحبه کتبی آمده است: "ما تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکرده اند، با هیچ کسی گفت و گو نداریم؛ ما اطمینان داریم که برنده جنگ خواهیم بود؛ هنگامی که ما دست بالا را داریم، چرا تن به مذاکره بدهیم؛ نیروهای خارجی درباره خروج از افغانستان می اندیشند و در صفوف دشمن اختلاف پدیده آمده است".

چنین اظهاراتی البته بیشتر تبلیغاتی است. با این وصف بسیاری از افغانها، حتی آنانی که از طالبان متنفرند و از آنها بیم دارند، دقیقا دیدگاهی مشابهی دارند: طالبان هنوز هم در بسیاری از نقاط افغانستان عمیقا مورد تنفر مردمند، اما اگر آنان این باور را به وجود بیاورند که آمریکاییها و بریتانیاییها را شکست می دهند، جنگ سالاران محلی بیشتر و بیشتری به صفوف شان خواهند پیوست و به این ترتیب، ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده جدید ناتو در افغانستان، مسئولیت بسیار خطرناک و دشواری را به دوش گرفته که چنین دیدگاهی را عوض کند.

دو هفته پیش و به دنبال انتشار مصاحبه استانلی مک کریستال فرمانده نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان، که از سوی مقام های کاخ سفید، توهین به مقام های آمریکایی تعبیر شد، بارک اوباما، ژنرال دیوید پتریوس را به جای مک کریستال معرفی کرد.

کنگره آمریکا نیز به انتخاب ژنرال پتریوس رای مثبت داد و او به زودی کارش را در افغانستان شروع خواهد کرد. او قبل از آغاز این ماموریت طالبان را "سرسخت و مطمئن توصیف کرده است".

ژنرال پتریوس و استانلی مک کریستال، هردو نقش کلیدی در ساختن استراتژی جدید اوباما داشتند. این دوفرمانده در عراق و افغانستان با هم کار کرده اند و در هردو کشور، پتریوس فرمانده استانلی مک کریستال بود.

حالا درحالی که طالبان این تغییر فرماندهی را نشانه اختلاف در میان سران ناتو تلقی می کنند، کاخ سفید آن را صرفا یک تغییر فرد تلقی می کند که تاثیری در استراتژی کنونی آمریکا و ناتو در افغانستان ندارد.

مطالب مرتبط