پترائوس: برای پیروزی در افغانستان نیازمند اتحادیم

ژنرال دیوید پترائوس فرمانده جدید نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان، دراولین اظهاراتش بعد از ورود به این کشور، خواهان وحدت تلاش های نیروهای نظامی و غیرنظامی درافغانستان شده است.

دیوید پترائوس گفته است وحدت عمل فوری ترین نیاز برای شکست طالبان است.

فرمانده جدید نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان از نیاز هماهنگی میان تلاشهای، نظامی و غیر نظامی از یک سو و هماهنگی بین برنامه های دولت افغانستان و متحدان بین المللی این کشور از سوی دیگر سخن گفته است.

ژنرال پترائوس می گوید، همه جوانب درگیر در مبارزه علیه شورشیان باید مانند یک تیم عمل کنند.

ژنرال پترائوس ارشد ترین مقام ارتش آمریکا است که برای به عهده گرفتن فرماندهی جنگ افغانستان روزگذشته وارد این کشور شد تا ماموریت خود را به عنوان فرمانده عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان آغازکند.

پیش ازین این ماموریت ازسوی جنرال استنلی مک کریستال به پیش برده می شد.

پیش از این و روزی که آقای پترائوس در مقر ناتو در بروکسل بود، ناتو اعلام کرد که، برنامه جدیدی را در سطح روستاهای افغانستان آغاز کرده که هدف آن تشویق مخالفان مسلح به ترک جنگ است.

اظهارات تازه ژنرال پترائوس در واقع نشان می دهد که این برنامه ناتو، جدی است.

این برنامه که در همکاری با دولت افغانستان اجرا می شود، به کسانی که به روند صلح می پیوندند، زمینه اشتغال فراهم می کند و همزمان، محلات آنها بازسازی می شود.

به گفته ناتو، این برنامه در قدم نخست در ولایاتی اجرا می شود که بیشترین آسیب را از خشونتها دیده اند.

این برنامه در سطوح محلی، در ولسوالی ها و روستاها به اجرا گذاشته می شود و هدف آن برقراری رابطه نزدیک با مردم در سطوح محلی و جلب همکاری آنها به تامین صلح است.

فیلد جونز، از فرماندهان ناتو در افغانستان می گوید: "این برنامه به سه بخش تقسیم شده است. در مرحله نخست گفتگو صورت می گیرد تا واضح شود که مردم چه مشکلی دارند و چه می خواهند. در مرحله دوم خلع سلاح مخالفان مسلح است و مرحله سوم بازسازی است. در مجموع هدف این برنامه جذب مخالفان مسلح به روند صلح و بازگرداندن آنان به زندگی عادی است."

پس از تعیین ژنرال دیوید پترائوس به عنوان فرمانده عمومی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان، این نخستین اقدام از این دست تلقی می شود.

مصالحه با مخالفان مسلح دولت افغانستان، اخیرا در اولویت کاری دولت افغانستان قرار داشته و جامعه جهانی نیز از این برنامه حمایت کرده است.

مطالب مرتبط