نشریات کابل: دوشنبه 14 سرطان

آغاز به کار ژنرال دیوید پترویوس در افغانستان و حدس و گمانها در مورد امکانات پیروزی و یا شکست در جنگ علیه تروریسم، ستونهای تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص داده است.

روزنامه آرمان ملی به بهانه آغاز به کار ژنرال دیوید پترویوس، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان، پرسیده است که آیا این ژنرال آمریکایی قادر خواهد بود پیروزی خود در عراق را در افغانستان نیز تکرار کند؟

این روزنامه نوشته که شرایط عراق و افغانستان تفاوت های زیادی از هم دارد و این مسئله احتمالا تکرار استراتژی ژنرال پترویوس در افغانستان را با چالش روبرو خواهد کرد.

آرمان ملی نوشته که از تفاوت های اصلی شرایط افغانستان و عراق این است که "رهبران سازمان تروریستی القاعده در نوار مرزی این کشور حضور دارند، پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند، دولت مرکزی افغانستان ضعیف است و منازعات قومی در مناطق مختلف این کشور وجود دارد."

نویسنده تاکید کرده که فرمانده جدید ناتو و ائتلاف در افغانستان، باید قبل از توجه به استراتژی خود در عراق، شرایط افغانستان را با دقت کامل بررسی کند.

روزنامه چراغ نوشته است که ژنرال پترویوس در شرایطی فرماندهی نیروهای ناتو و ائتلاف را در افغانستان برعهده می گیرد که وضعیت در این کشور رو به وخامت بوده است.

این روزنامه نوشته که خشونتها در افغانستان شدت گرفته و موجودیت فساد گسترده در دولت افغانستان، امید برای رسیدن به پیروزی در این کشور را "به صفر تقلیل داده است."

چراغ نوشته که ژنرال پترویوس، همگام با عملیات نظامی، باید "دور جدیدی از فعالیت های دپلماتیک" را نیز در افغانستان آغاز کرده و به نوشته روزنامه، "کشورهای همسایه" افغانستان را متقاعد کند که از حمایت از طالبان دست بکشند.

روزنامه ویسا نوشته که ژنرال پترویوس، ماموریتی را در افغانستان آغاز کرده که نه تنها مردم افغانستان و آمریکا، بلکه همه جهان به آن چشم دوخته و منتظرند اقدامات او را برای پیروزی در افغانستان ببینند.

این روزنامه اما نوشته که اگر ژنرال پترویوس فکر می کند ماموریت او در عراق، او را در افغانستان نیز پیروز خواهد کرد، فکر اشتباهی است.

به نوشته روزنامه، افغانستان شرایط خود را دارد و تجربه نشان داده که هیچ نسخه بیرونی، بدون توجه به ویژگی های اجتماعی افغانستان، در این کشور موثر نبوده است.

مطالب مرتبط