نشریات کابل: سه شنبه 15 سرطان

انتقاد جمهوریخواهان از طرح اوباما به آغاز اخراج سربازانش از افغانستان در سال آینده، از مهم ترین موضوعاتی است که در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب داشته است.

روزنامه آرمان ملی از موضعگیری رهبران جمهوریخواه آمریکا در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال کرده و نوشته که با تعیین جدول زمانی برای خروج این نیروها از افغانستان، مبارزه علیه تروریسم به پیروزی نمی رسد.

این روزنامه نوشته که برنامه آمریکا برای آغاز خروج سربازانش از افغانستان در سال آینده، طالبان را "جسورتر" می کند.

نویسنده تاکید کرده که آمریکا باید با توجه به شرایط افغانستان، تصمیم به خروج از این کشور بگیرد، وگرنه به باور روزنامه، افغانستان یک بار دیگر به پایگاه تروریسم تبدیل شده و امنیت جهان را برهم خواهد زد.

آرمان ملی نوشته، خروج زودهنگام از افغانستان، میلیاردها دلاری را که آمریکا ظرف 9 سال اخیر در افغانستان مصرف کرده، هدر خواهد داد.

روزنامه هشت صبح نیز نوشته که خروج آمریکا از افغانستان، به معنای "تنها گذاشتن مردم این کشور در میدان جنگ نابرابر" خواهد بود.

این روزنامه نوشته که خروج آمریکا از افغانستان، دولت این کشور را به شدت آسیب پذیر کرده و باعث می شود تا طرح آشتی با طالبان "با شتاب" به پیش برده شود و این مسئله، به باور نویسنده، می تواند به زیان ارزشهای قانون اساسی این کشور تمام شود.

روزنامه سروش ملت نوشته که انتقاد جمهوریخواهان از طرح خروج آمریکا از افغانستان، نشان می دهد که دولت اوباما تا حالا نتوانسته نظر واحد و مشترکی در قبال استراتژی افغانستان در درون آمریکا ایجاد کند.

این روزنامه نوشته که دموکراتها در آمریکا، نسبت به وضعیت افغانستان نگرش خوشبینانه ترین نسبت به جمهوریخواهان دارند.

سروش ملت اما افزوده که نگاه جمهوریخواهان به مسئله افغانستان، واقعبینانه تر است، چون به نوشته روزنامه، وضعیت در افغانستان به شکلی نیست که بتوان طرح خروج نیروهای آمریکایی از آن را به این زودی به اجرا گذاشت.

روزنامه چراغ به تعیین رحمت الله نبیل، به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان توجه کرده و نسبت به توانایی آقای نبیل در این پست ابراز تردید کرده است.

این روزنامه نوشته که آقای نبیل، فرد حرفه ای در عرصه امنیت ملی نیست.

چراغ همچنین نوشته که آقای نبیل پیش از این در پست های مهم امنیتی کار نکرده و احتمالا ایجاد رابطه با حلقه های مهمی که برای پیشبرد امور امنیتی مهم است، برای او دشوار خواهد بود.

روزنامه راه نجات نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته که آقای نبیل در شرایط بسیار حساسی ریاست امنیت ملی را به عهده گرفته است.

این روزنامه نوشته که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت است و از سوی دیگر، انتخابات پارلمانی و کنفرانس کابل نیز در راه است که همه این مسایل، به نوشته راه نجات، نیاز به تدابیر ویژه این اداره دارد.

مطالب مرتبط