نشریات کابل: چهارشنبه 16 سرطان

دفاع معاون رئیس جمهوری آمریکا از جدول زمانی خروج از افغانستان و تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا در مخالفت با گفتگو با "تروریستها" از مسایل مطرح در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سرنوشت سرمقاله خود را به اظهارات اخیر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد جدول زمانی خروج از افغانستان اختصاص داده است.

این روزنامه نوشته در شرایطی که همه از استراتژی اوباما برای آغاز خروج از افغانستان در سال 2011 انتقاد می کنند، آقای بایدن از این برنامه دفاع کرده و گفته است که تعیین این جدول زمانی، برای فرصت دادن به دولتمردان افغانستان مهم است تا مسئولیت این کشور را خود بدوش بگیرند.

سرنوشت نوشته که مسئولیت پذیری دولت افغانستان اقدام نیکی است، اما این روزنامه تاکید کرده که دولت آمریکا نباید "مسئولیت های خود در برابر افغانستان را فراموش کند."

نویسنده افزوده که وضعیت افغانستان به دلیل "برنامه نادرست" آمریکا در این کشور، هر روز رو به وخامت نهاده است و این به باور نویسنده، مسئولیت آمریکا است تا شرایط را در این کشور بهبود بخشد.

روزنامه ویسا نوشته که است که معاون رئیس جمهوری آمریکا، با دفاع از استراتژی خروج این کشور از افغانستان، "پیام روشنی" را به مردم و دولت افغانستان داد.

این روزنامه نوشته که آمریکا واضحا به افغانستان گفته است که آنها قادر نیستند تا امنیت افغانها را برای همیشه تامین کنند و دولت افغانستان باید مسئولیت بیشتری در قبال این کشور برعهده بگیرد.

ویسا نوشته که با توجه به این مسئله، دولت افغانستان و جامعه جهانی فرصت کمی در اختیار دارند تا روی برنامه های اصلی و تقویت نیروهای امنیتی و دولت افغانستان تمرکز کنند، ورنه به نوشته روزنامه، جامعه جهانی و دولت افغانستان به یک "شکست و رسوایی تاریخی" محکوم خواهند شد.

روزنامه سروش ملت با توجه به اظهارات روز گذشته مشاور امنیت ملی افغانستان در انتقاد از پاکستان، نوشته است که افغانستان و پاکستان، با آنکه متحدان استراتژیک در مبارزه با تروریسم هستند، اما هرگز نتوانسته اند موضع مشترکی در این نبرد اتخاذ کنند.

این روزنامه نوشته که "بی اعتمادی" میان افغانستان و پاکستان، به جنگ علیه تروریسم آسیب رسانده و منجر شده است تا مردم هر دو کشور، قربانی حملات تروریستی شوند.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا برای غیرقانونی اعلام کردن گفتگو با "تروریستها" را با توجه به تلاشهای افغانستان برای مذاکره با طالبان بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که اگرچه این تصمیم، تنها برای آمریکا قابل اجرا است و شامل حال متحدان بین المللی این کشور نمی شود، اما به باور نویسنده، این مسئله می تواند حداقل دست حلقاتی در داخل آمریکا را با مخالفت با طرح گفتگوی افغانستان با طالبان باز نگهدارد.

هشت صبح نوشته که اتخاذ چنین تصمیمی در آمریکا، می تواند از حمایت های بین المللی از طرح گفتگوی افغانستان با طالبان بکاهد.

مطالب مرتبط