افزایش موارد کاوش غیرقانونی در افغانستان

اخیرا گروهی ازباستان شناسات فرانسوی اعلام کرده اند که تقریبا درهمه مناطق باستانی افغانستان کاوش های غیر قانونی و غارت آثار باستانی این کشور ادامه دارد.

به گفته این کار شناسان، بيشتر آثارتاريخي افغانستان توسط قاچاقچيان به کشورهاي ثروتمند انتقال داده می شود و بیشتر آنهائیکه دست به چنین کار می زنند از اهمیت اين آثار آگاه نيستند و با انگیزه های مالی این کار را انجام می دهند.

این گروه می افزاید که رشد سریع اين روند که با ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني دراین کشور ارتباط مستقیم دارد، نگران کننده است.

آیا شما هم فکر می کنید که جهل وعدم آگاهی از ارزش آثارباستانی و فقر وآزمندی باعث شده تا افغانها گنجینه های نیاکان خود را به قاچاقچیان بفروشند؟

باستان شناسان فرانسوی هشدارمی دهند که اگر اقدامات جدی برای جلوگیری از قاچاق آثار باستاني افغاستان نشود، تخریب و کاوشهای غیر قانونی ادامه خواهد یافت و ممکن است ضایعه جبران نا پذیری نه تنها برای این کشور بلکه برای همه منطقه ببار آورد.

به باورآنها، یکی از عواملی که در قاچاق آثار باستانی افغانستان به خارج کمک می کند، نبود مقررات مشخص قانوني در حمايت از اين آثاراست.

با توجه به این هشدار نگران کننده، چه فکر می کنید، دولت افغانستان باید چه اقداماتی را روی دست گیرد؟

سوالات، دیدگاه و پیشنهاد خود را می توانید درجریان پخش برنامه صدای شما با تماس به شماره:

00442078360331 با ما درمیان بگذارید.

همچنین می توانید نظر خود ازطریق اس ام اس یا پیامک به شماره:

00447786208888 به ما بفرستید.

یاهم به این نشانی ایمیل کنید:dari@bbc.co.uk

برنامه صدای شما هرپنجشنبه ازساعت 6:45 تا 7:30 بعد از ظهر به وقت کابل - 2:15 تا 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینوچ بطور مستقیم از لندن پخش می شود.