نشریات کابل: پنجشنبه 17 سرطان

حذف نامهای بیش از سی نفر از نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان، خروج نیروهای بریتانیایی از ولسوالی سنگین ولایت هلمند و تلفات سربازان ارتش افغانستان در عملیات نیروهای ناتو، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب دارد.

روزنامه هشت صبح، تصمیم اخیر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان به حذف نامهای بیش از سی نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات پارلمانی را به چالش کشیده است.

این افراد به گفته مسئولان کمیسیون، به دلیل داشتن ارتباط با گروه های مسلح غیرقانونی از فهرست نهایی نامزدها حذف شدند.

نویسنده هشت صبح اما نوشته که منظور کمیسیون انتخابات از "گروه های مسلح غیرقانونی" روشن نیست و معلوم نیست که منظور از ارتباط داشتن با این گروه ها چیست و این ارتباط در کدام سطح وجود داشته است.

روزنامه از این ابراز نگرانی کرده که ادامه این وضعیت، "حربه ای" به دست "دست اندرکاران حاکم" بدهد تا به نوشته روزنامه، افرادی را که به سلیقه شان برابر نیست، از شرکت در انتخابات محروم کنند.

این روزنامه نوشته، در شرایطی که بسیاری از فرماندهان سابق جهادی، به دلیل داشتن گروه های مسلح، از "اعتبار" برخوردار هستند و حرف آنها وزن دارد، پس به چه دلیل افرادی را به اتهام داشتن ارتباط با گروه های مسلح از شرکت در انتخابات محروم می کنیم، بدون اینکه حق دفاع از خود را به آنان داده باشند.

اما روزنامه سروش ملت، اقدام کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به حذف نامهای این افراد از فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی را، اقدامی خوانده که "از این کمیسیون توقع می رفت."

این روزنامه نوشته که راه یافتن افرادی که با گروه های مسلح غیرقانونی ارتباط دارند به پارلمان، می تواند به ضرر افغانستان تمام شود و این مسئولیت کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است تا از این وضعیت جلوگیری کند.

سروش ملت از این کمیسیون خواسته تا "همه این عناصر و عوامل" را که در پی تخریب پارلمان آینده افغانستان هستند، شناسایی و از شرکت در انتخابات محروم کند.

همین روزنامه، در مطلبی دیگری به خروج نیروهای بریتانیایی از ولسوالی "سنگین" ولایت هلمند پرداخته و نوشته که این تصمیم از "روی ناگزیری" اتخاذ شده است.

روزنامه سرنوشت نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که حضور نیروهای بریتانیایی در مناطق مشخصی در هلمند، هرگز باعث کاهش خشونتها نشده بود.

این روزنامه نوشته که از این رو، خروج نیروهای بریتانیایی از سنگین، و سپردن مسئولیت آن به سربازان آمریکایی، برای مردم افغانستان "اقدام نیکی" پنداشته می شود.

روزنامه ماندگار به عملیات روز گذشته نیروهای ناتو در ولایت غزنی توجه کرده که در اثر حمله اشتباهی هوایی، پنج سرباز ارتش افغانستان کشته شدند.

این روزنامه نوشته که ناتو با ادامه این وضعیت، "به نفع گروه های طالبان و القاعده" عمل کرده و حس حمایت از طالبان را در مناطقی که تلفات خودی و یا تلفات غیرنظامیان را به باور می آورد، بوجود آورده است.

ماندگار نوشته که بسیاری از عملیات هوایی ناتو که باعث تلفات خودی و یا تلفات غیرنظامیان می شود، بر اساس اطلاعات نادرست انجام می شود. این روزنامه تاکید کرده که ناتو باید قبل از اجرای عملیات نظامی، از صحت اطلاعاتی که در اختیار دارد، اطمینان حاصل کند.

مطالب مرتبط