برنامه دولت افغانستان برای نشست کابل: درخواست پانزده میلیارد دلار کمک خارجی

Image caption بازسازی افغانستان همچنان مستلزم دریافت کمکهای گسترده خارجی است

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان می گوید در آستانه برگزاری نشست کابل، برنامه هایی با هزینه حدود ۱۵ میلیارد دلار برای ادامه کار بازسازی این کشور در نظر گرفته شده است.

قرار است نشست کابل تا ده روز دیگر با شرکت نمایندگان دهها کشور و سازمان کمک کننده در کابل برگزار شود و بررسی زمینه های کمک های خارجی به بخش های مختلف افغانستان دستور کار اصلی این نشست است.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، گفته است که در چهاردهمین نشست "شورای مشترک هماهنگی و نظارت"، طرح ها و پیشنهادهای دولت افغانستان برای نشست کابل بررسی شد.

این شورا از مقامهای دولت افغانستان و نمایندگان حدود پنجاه کشور و سازمان کمک کننده تشکیل یافته و وظیفه آن آماده سازی پیش نویس مصوبات نشست بین المللی کابل است.

عزیز شمس گفت که این شورا طرح های دولت افغانستان را در بخش های امنیتی، بهبود حکومت داری، توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای بررسی کرده است.

آقای شمس گفت: "در ارزیابی هایی که اول صورت گرفت، طرح هایی به عنوان اولویت ارائه شد؛ طرح هایی برای سه-چهار سال آینده بود که نیازمند مصارف زیاد بود. ولی با در نظر داشت امکانات، توانایی ها و تعهداتی که جامعه جهانی قبلاً در این زمینه داشت، دولت می خواهد در چهارچوب حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برنامه هایی را در عرصه های مختلف - منابع بشری، حکومت داری، زیربنا، اقتصاد، زراعت و توسعه روستایی - پیشنهاد کند."

سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت که برخی از برنامه های دولت این کشور مورد حمایت نمایندگان جامعه جهانی قرار گرفته و از جمله دولت آمریکا متعهد شده است یک میلیارد دلار را برای توسعه منابع انسانی در پنج وزارتخانه افغانستان بپردازد.

آقای شمس افزود که بررسی طرح های دولت افغانستان برای نشست بین المللی کابل در روزهای آینده به پایان خواهد رسید و این طرح ها بار دیگر از سوی شورای هماهنگی و نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که پیش از این وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان خواستار یک کمک دو میلیارد دلاری شده بود.

وزارت انرژی و آب این کشور نیز برای ساختن بندها (سدهای) بزرگ آبی پرداخت هشت میلیارد دلار را پیشنهاد کرده است و برخی ادارات دیگر افغانستان هم برای اجرای طرح های خود پیشنهادهایی با هزینه های متفاوتی را در نظر گرفته اند.

در نشست بین المللی کابل، که در بیستم ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، وزیران خارجه و مقام های بلندپایه حدود هفتاد کشور و همچنین چند سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد.

هدف اصلی این نشست تعهد کمک های تازه مالی از سوی منابع کمک کننده به افغانستان است.

مطالب مرتبط