'اختیارات شوراهای ولایتی افغانستان افزایش می‌یابد'

پرچم افغانستان

اداره ارگانهای محلی افغانستان اعلام کرده که بر اساس برنامه تازه این اداره قرار است که اختیارات شوراهای ولایتی افزایش یابد.

شوراهای ولایتی نهادهای منتخبی است که در کنار نهادهای اداری در ۳۴ ولایت افغانستان کار می کنند، اما دایره اختیارات آنها چندان مشخص نیست.

پیش از این انتقادهای زیادی در باره محدودیت و نامشخص بودن اختیارات این شوراها مطرح شده و در مواردی میان اعضای این شوراها و والیان اختلافاتی به میان آمده بود.

مقامهای اداره ارگانهای محلی، که شوراهای محلی از نهادهای زیرمجموعه آن شمرده می شود، می گویند براساس برنامه تازه این اداره، شوراهای ولایتی پس از این می توانند بر امور مالی، برنامه ریزی و کارکردهای ادارات محلی در ولایات "نظارت کامل" داشته باشند.

جیلانی پوپل، رئیس کل اداره ارگانهای محلی افغانستان در همایشی با حضور اعضای شوراهای هشت ولایت این کشور گفت که بر اساس قانون شوراهای ولایتی از صلاحیت های کافی برخورد نیستند.

آقای پوپل در این همایش اعلام کرد که با اجرای برنامه تازه با عنوان "نمایندگی بهتر"، اختیارات شوراهای ولایتی افزایش خواهد یافت.

رئیس کل اداره ارگانهای محلی گفت: "در بودجه سازی و برنامه سازی ولایتی نقش آنها (شوراهای ولایتی) برجسته شده، والی و تمام مقامهای محلی مجبورند که هر ماه گزارش کاری خود را به آنها ارائه کنند. همچنین نقش نظارتی شوراها تقویت شده است."

آقای پوپل همچنین افزود: "براساس سیاست جدید ارگانهای محلی، بعضی صلاحیت های دیگری که شوراهای ولایتی قبلا نداشتند هم به آنها داده شده است."

اما برخی اعضای شوراهای ولایتی به این باوراند که در حال حاضر نقش این شوراها در "نمادین" است.

حیات‌الله عالمی، رئیس شورای ولایتی سرپل گفت که مقامهای محلی به مصوبات و مشورت های شوراهای ولایتی ارزش چندانی قائل نیستند.

آقای عالمی گفت: "در بخش نظارت آنها (والی ها) معمولا همکاری ندارند، به دلیل وحشتی که از شوراهای ولایتی دارند. واقعیت این است که فساد وجود دارد و آنها نمی خواهند نهادی که بر کار آنها نظارت داشته باشد، قوی باشد." بر اساس قانون کنونی شوراهای ولایتی، اعضای این شوراها صلاحیت برکناری و فراخواندن مقامهای محلی برای ارائه توضیحات در باره کارکردهای خود را ندارند.

همچنین مشخص نیست که این شوراها تا چه حدی اخیتار نظارت بر کارکردهای مقامهای محلی از جمله شخص والی را دارند.

در دور نخست کار شوراهای ولایتی، تنش های جدی میان این شوراها و مقامهای محلی شماری از ولایات افغانستان، از جمله، بامیان، نیمروز و غزنی برای چندین ماه ادامه داشته است.

اعضای شوراهای ولایتی برای دوره های چهار ساله به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند. دومین انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اسد/مرداد سال ۱۳۸۸ برگزار شد.

در واقع نظامی که در افغانستان بعد از طالبان ایجاد شد، سه حلقه نظارتی دارد.

حلقه اول، مجلس نمایندگان و سنا است که برکار رئیس جمهوری و در مجموع قوه اجرایی نظارت دارند.

حلقه دوم، شوراهای ولایتی است که کار آنها مشورت دهی به ادارات محلی از جمله والی ها و نظارت به کار کرد ادارات محلی و شخص والی است. اما نقش نظارتی این شوراها به دلیل عدم صراحت قانونی این بخش، تاکنون چندان برجسته نبوده و مردم و نمایندگان شوراهای ولایتی از نقش این شوراها راضی نبوده اند.

اگر برنامه جدید بتواند صلاحیت قانونی این شوراها را آنگونه که رئیس این اداره گفته است، بالا ببرد، نقش این نهاد منتخب، در حلقه دوم نظارتی جدی می شود و آنها خواهند توانست، از والیان و دیگر مقام های محلی باز خواست کنند.

حلقه سوم نظارتی، شوراهای ولسوالی ها /فرمانداری ها است. این شوراها با گذشت شش سال از تصویب قانون اساسی هنوز تشکیل نشده است.

مطالب مرتبط