روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۰ سرطان

روزنامه های چاپ امروز کابل مخالفت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با طرح فرمانده جدید نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان مبنی بر مسلح کردن روستاییان بر ضد طالبان را بررسی کرده اند.

اخیراً روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که حامد کرزی در دیداری با ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان، با این طرح او مخالفت کرده است.

براساس این طرح افراد محلی در چارچوب واحدهای شبه نظامی مسلح خواهند شد تا در برابر شورشیان از مناطق خود دفاع کنند. گفته شده که این طرح حدود ۲۰ منطقه را عمدتاً در جنوب افغانستان تحت پوشش می گیرد.

هشت صبح طرح مسلح کردن روستاییان در برابر طالبان که از سوی فرمانده آمریکایی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور مطرح شده را "ناموفق" خوانده است. روزنامه نوشته که چنین طرحی در گذشته هم تجربه شده و نتیجه خوبی در پی نداشته است.

طرح تشکیل نیروهای "ملیشیا" در گذشته، از جمله در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله در سال های دهه ۶۰ خورشیدی هم به اجرا گذاشته شده بود.

هشت صبح به این باور است که این طرح هم زمینه های پیوستن جوانان به ارتش را کم خواهد کرد و هم "رقابت ناسالم" را در میان قبائل افغانستان نهادینه خواهد کرد. این روزنامه افزوده احتمال این که "تروریست های محلی" هم بتوانند با استفاده از "تعلقات محلی" به واحدهای مسلح قومی بپیوندند نیز زیاد است.

نویسنده روزنامه تاکید کرده که بهتر این است که در شرایط کنونی همه کوشش ها بر تقویت و آموزش ارتش و دیگر نیروهای امنیتی افغانستان متمرکز شود تا این نیروها بتوانند با انگیزه های "فرامحلی" در سراسر کشور به دفاع از کشور بپردازند.

راه نجات مخالفت آقای کرزی با طرح ژنرال دیوید پترائوس را نخستین اختلاف رئیس جمهوری افغانستان با فرمانده کل نیروهای بین المللی مستقر در این کشور دانسته است.

به نظر روزنامه، استخدام روستاییان برای دفاع محلی، "بخش کلیدی" استراتژی نظامی آمریکا در جنگ علیه طالبان است. راه نجات افزوده که مخالفت آقای کرزی با این طرح، چالشی در برابر آن شمرده می شود.

راه نجات در ادامه ابراز نگرانی کرده که ممکن است اجرای این طرح افغانستان را بار دیگر به سوی "ملیشیاسازی" ببرد و اوضاع از کنترل خارج شود.

ماندگار نوشته که "جنجالی" که میان آقای کرزی و ژنرال پترائوس آغاز شده، "چالش زا" خواهد بود و دامن آقای کرزی را خواهد گرفت.

به نظر نویسنده، طرح تازه آمریکا برای مسلح کردن افراد برضد طالبان، نتیجه حضور و نبرد ده ساله آمریکا در افغانستان است. روزنامه در عین حال روی دست گرفتن این طرح را اقدامی در برابر سیاست "طالبانی کردن وضعیت" دانسته که به نظر نویسنده مشمول سیاست آقای کرزی و با حمایت پاکستان و بریتانیا است.

نویسنده سر مقاله ماندگار در ادامه افزوده که مخالفت آقای کرزی با این طرح ممکن است موثر واقع نشود و آمریکا مخالفت او را جدی نخواهد گرفت.

سروش ملت با اشاره به اعلام افزایش اختیارات شوراهای ولایتی از سوی اداره ارگانهای محلی افغانستان، نوشته که این شوراها تا اکنون نقش "نمایشی" داشته و مسئولان ادارات محلی، از جمله والی ها به صلاحیت های قانونی آنها "احترام و التزامی نداشته اند".

روز شنبه، ۱۹ سرطان/تیر، جیلانی پوپل، رئیس کل اداره ارگانهای محلی در جمع گروهی از اعضای شوراهای ولایتی هشت ولایت این کشور اعلام کرد که اختیارات این شوراها برای نظارت بر کارکردهای مقامهای محلی براساس برنامه تازه این اداره افزایش یافته است.

سروش ملت این "مشکل" را ناشی از "نقص کلی نظام متمرکز" در افغانستان دانسته که بر اساس آن به نظر نویسنده نظارت بر واحدهای اداری کشور از مرکز اعمال می شود. به نوشته روزنامه در چنین نظامی مقامهای محلی بیشتر تابع دستور روسای فرادست خود هستند.

نویسنده سروش ملت به این باور است که "بخش مهمی از تکتازی ها و قانون شکنی های" مقامهای محلی ناشی از نبود شوراهای ولایتی توانا در ولایت های کشور است و بخشی دیگر از "خودسری" آنها با حمایت های واحدهای مرکزی از مقامهای محلی ارتباط دارد.

نویسنده روزنامه در ادامه نتیجه گیری کرده تا زمانی که نقش حمایتی مقامهای مرکزی از مقامهای محلی کاهش نیابد، افزایش صلاحیت های شوراهای ولایتی برای نظارت بر کارکردهای ادارات محلی موثر واقع نخواهد شد.