روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲۱ سرطان

روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی موضوع های مختلف، از جمله برنامه تازه وزارت داخله/کشور افغانستان برای آوردن اصلاحات در نهادهای پلیس پرداخته اند.

راه نجات در سرمقاله خود با اشاره به برنامه تازه وزارت داخله (کشور) افغانستان برای اصلاحات در نهادهای پلیس این کشور، نوشته که هنوز هیچ کسی نمی تواند به پلیس اعتماد کند.

روز یکشنبه، ۲۰ سرطان/تیر، ازمری بشری، سخنگوی وزارت داخله در نشست خبری گفت که بر اساس برنامه تازه این وزارت اصلاحاتی در زمینه آموزش، تجهیز و ساختار تشکیلاتی پلیس و همچنین مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته خواهد شد.

به نوشته راه نجات، "ناکارآمدی های" پلیس افغانستان "بی شمار" است و نویسنده عدم رعایت نظم از سوی پلیس، اعتیاد ماموران پلیس و فساد اداری در نهادهای پلیس را نمونه ای از این ناکارآمدی ها دانسته است.

نویسنده روزنامه انتقاد کرده که وزارت داخله در چند سال گذشته به جای این که به کیفیت کار پلیس توجه کند به کمیت پلیس توجه کرده است. روزنامه افزوده که ضمن این که فساد کیفیت کارکردهای را پایین آورده، استخدام افراد غیرحرفه ای هم در این زمینه موثر بوده است.

راه نجات در ادامه تاکید کرده که در شرایط کنونی هیچ کاری جز تصفیه "عناصر ناکارآمد" از نهادهای پلیس، برای بهبود وضعیت پلیس کارآیی ندارد.

هشت صبح در مطلبی بدون این که از منابع و مراجع خاصی نام ببرد، انتقاد کرده که حساسیت مردم و رسانه ها در افغانستان در برابر کشتار افراد در این کشور در حوادث مختلف به شدت کاهش یافته است.

به نوشته روزنامه، کشتار و قتل انسانها در افغانستان به امری "عادی و روزمره" تبدیل شده و برخورد با آن هم "عادی و حتی خنثی" شده است. به نظر نویسنده هشت صبح، در بیشتر موارد واکنش ها به کشته شدن انسانها در این کشور، به "اظهار تاسف عادی و تشریفاتی" خلاصه می شود.

هشت صبح این امر را به "سقوط تمام عیار اخلاقی و ارزشی" نسبت داده و افزوده است که "ما در برابر قتل و کشتار همنوعان خود به شدت بی احساس و بی عاطفه شده ایم. مرگ و کشتار انسان ها برای ما به امری عادی و روزمره مبدل شده و ذهن ما نیز در برابر آن حساسیت خود را از دست داده است".

روزنامه رسانه های افغانستان را متهم به برخورد "آماری" در باره کشتار انسانها در این کشور کرده و نوشته که این گونه برخورد به گسترش این وضعیت کمک کرده است. نویسنده افزوده که "بی تفاوتی" به کشتار انسانها به حدی رسیده است که کسی واکنشی نشان نمی دهد و برای جلوگیری از آن کاری انجام نمی دهد. نویسنده هشدار داده که "روزی نوبت ما نیز می رسد و آن روز هیچ کسی نخواهد بود که واکنشی نشان بدهد."

ماندگار در سرمقاله خود با توجه به وضعیت امنیتی در کشور، در باره به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

هر چند کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید کرده است که این انتخابات در ۲۷ سنبله/شهریور برگزار خواهد شد، اما نگرانی هایی در باره تامین امنیت آن وجود دارد.

ماندگار با توجه به اظهارات یک مقام امنیتی کشور مبنی بر موجودیت امنیت کامل تنها در چند ولسوالی (شهرستان) معدود و تاکید کمیسیون انتخابات بر برگزاری به موقع انتخابات، نوشته که هنوز دیدگاههای مسئولان در باره تامین امنیت انتخابات "چندگانه" است.

نویسنده ماندگار هشدار داده است که اگر انتخابات مجلس به تعویق بیفتد، همه برنامه ها به هم خواهد ریخت، مردم نقش خود را در تصمیم گیری ها ناچیز خواهند یافت و "قربانی سیاست های بزرگ" خواهند شد.

سروش ملت با اشاره به کنفرانس بین المللی کابل، که روز بیستم ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، نوشته که دولت افغانستان در این کنفرانس به جلب "همکاری صمیمانه تر" جامعه بین المللی، حمایت های اقتصادی در زمینه زیرساختها توجه جدی کند.

قرار است در این کنفرانس مقامهای حدود ۷۰ کشور و سازمان کمک کننده شرکت و پرداخت میلیاردها دلار کمک به افغانستان را وعده کنند. این نخستین نشست در نوع خود است که در کابل برگزار می شود.

سروش ملت نشست کابل را "بهترین فرصت" برای دولت افغانستان در زمینه جلب کمک های بین المللی در زمینه توسعه و عمران در این کشور دانسته و تاکید کرده که دولت طرح های خود را به طور شفافی به شرکت کنندگان این کنفرانس ارائه کند.

نویسنده در ادامه افزوده که اگر دولت افغانستان نتواند پیشنهادهای مشخص و طرح های شفافی به این کنفرانس ارائه کند، تعهد جامعه جهانی به پرداخت کمک های اقتصادی به افغانستان، نمی تواند ضمانت اجرایی چندانی داشته باشد.