روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۲ سرطان

سخنان اخیر رحمان ملک، وزیر داخله/کشور پاکستان در ارتباط با بمبگذاری های اخیر در این کشور، که گفته با طالبان افغان ارتباط دارد، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

آقای ملک اخیراً در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که نفرات طالبان افغان مسئول حملات اخیر در خاک پاکستان هستند. او همچنین نیروهای ناتو را متهم کرد که برای جلوگیری از ورود این افراد از افغانستان به خاک پاکستان تلاش کافی نمی کنند.

هشت صبح در سرمقاله خود با عنوان "اتهام بستن به افغانستان شگرد تازه پاکستان" نوشته که آقای ملک این ادعاها را برای رفع اتهامهایی که علیه پاکستان در زمینه "تجهیز، تمویل و ارسال تروریست ها به افغانستان وارد است" مطرح کرده است.

این روزنامه انتقاد کرده که وزیر داخله پاکستان این سخنان "گمراه کننده" را برای دفاع از خود و تحریک "عرق ملی پاکستانی ها علیه افغانستان" و تقویت این تصور که پاکستان از سوی افغانستان مورد حمله قرار گرفته است، به زبان آورده است.

هشت صبح در ادامه افزوده که اظهارات تازه وزیر داخله پاکستان نشان می دهد که این کشور از "سیاست مداخله گرانه در افغانستان دست برنداشته" است.

ماندگار سخنان آقای ملک را نقد کرده و با لحن طعنه آمیزی نوشته که "آقا آیینه خود را گم کرده است" و "برف بام خود را به بام همسایه می اندازد".

روزنامه این سخنان وزیر داخله پاکستان را جالب دانسته که گفته است تندروهای اسلامگرا از پاکستان علیه افغانستان کمتر از آن استفاده می کنند که از خاک افغانستان علیه پاکستان.

ماندگار در ادامه نوشته که آقای ملک می خواهد بار ملامتی این موضوع را که پاکستان طالبان را "برای تباهی افغانستان و حتی تسخیر این کشور" پرورش دادند، از دوش کشورش دور کند.

به تعبیر نویسنده، وزیر داخله پاکستان با این سخنان خود قصد دارد تا از حملات نیروهای بین المللی به مخفیگاه های طالبان در خاک پاکستان جلوگیری کند.

باختر نوشته که رحمان ملک از لحن تند چند سال پیش مقامهای پاکستان و افغانستان، که علیه همدیگر کار می گرفتند، استفاده کرده است. دولت های افغانستان و پاکستان تا چند سال پیش میانه خوبی با هم نداشتند.

باختر به این نظر است که آغاز سخنان انتقادآمیز مقامهای پاکستانی این گمانه را تقویت می کند که این کشور نتوانسته در امر مصالحه به شورشیان در افغانستان، امتیاز کافی از دولت افغانستان بگیرد.

روزنامه همچنین نوشته که طرح ادعای استفاده از خاک افغانستان علیه منافع پاکستان توسط شورشیان همزمان با اذعان شماری از سیاستمداران پاکستان به این که طالبان "سرمایه استراتژیک" پاکستان است، "سوال برانگیز" به نظر می رسد.

سروش ملت طرح تشکیل واحدهای شبه نظامی در کشور را "تجربه ناکام" خوانده و نوشته که این تجربه در گذشته، از جمله در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله و جنگ های داخلی در افغانستان هم نتیجه خوبی در پی نداشته است.

اخیراً برخی گزارش ها حاکی از آن بود که این موضوع در گفتگوهای حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده کل نیروهای بین المللی مستقر در این کشور مطرح شده و با اختلاف نظرهایی میان دو طرف به همراه بوده است.

این روزنامه نوشته که افغانستان کشوری "کثیرالملیت" است و در سالهای گذشته جنگ های داخلی شگاف های عمیق قومی را به میان آورده و این جنگ ها زمینه شورش های مسلحانه را فراهم کرده است.

سروش ملت در ادامه افزوده است که موجودیت اسلحه در میان مردم با تشکیل این گونه واحدهای شبه نظامی از یک سو باعث رعب و وحشت و از سوی دیگر باعث بی اعتمادی در میان مردم خواهد شد.