برنامه افغانستان برای توسعه کشاورزی

یک دهقان افغان
Image caption افغانستان یک کشور زراعتی است

وزارت زراعت افغانستان می گوید برنامه مفصل توسعه کشاورزی این کشور را تهیه کرده و قرار است آن را به کنفرانس کابل ارایه کند.

این برنامه شامل استفاده بهتر از منابع طبیعی، تلاش برای افزایش و بهبود محصولات زراعتی، تقویت نهادهای محلی زراعتی و راه سازی در مناطق روستایی و زراعتی افغانستان می شود.

وزارت زراعت افغانستان می گوید، اجرای این برنامه به 3.2 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد.

مقامات افغان انتظار دارند کشورهای شرکت کننده در کنفرانس کابل، این هزینه را بپردازند.

قرار است کنفرانس کابل که عمدتا با اهداف اقتصادی برگزار می شود، هفته آینده در کابل به کارش آغاز کند.

برنامه سه ساله

محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان می گوید، برنامه ای را که به کنفرانس کابل ارایه می کنند، بخش اول توسعه زراعت و کشاورزی افغانستان است و آنها از کشورهای کمک کننده می خواهند هزینه های این برنامه را تا سه سال آینده تامین کنند.

اما به گفته آقای رحیمی، اجرای کامل این برنامه ظرف پنج تا ده سال آینده، به پول و امکانات بیشتری نیاز خواهد داشت.

وزیر زراعت افغانستان امیدوار است که شرکت کنندگان کنفرانس کابل، با ارائه کمک مالی به این برنامه موافق باشند. او تاکید کرد که بخشهای از این برنامه از قبل با سرمایه گذاران خارجی به بحث گذاشته شده و روی آن توافق انجام شده است.

اما آقای رحیمی با این حال انتخاب دوم را نیز برای خود باز نگهداشته است. او می گوید، اگر کشورها و سازمان های کمک کننده به این برنامه ها کمک نکنند، دولت افغانستان به تامین منابع مالی این برنامه از منابع داخلی افغانستان روی می آورند.

برنامه های که وزارت زراعت افغانستان تهیه کرده، شامل سراسر این کشور می شود اما به گفته آقای رحیمی، اجرای این برنامه در مناطق نا امن افغانستان، تا بهبود نسبی وضعیت امنیتی تعطیل خواهد بود.

کشاورزی از منابع مهم اقتصاد افغانستان به شمار می رود و بیشتر جمعیت این کشور، از راه زراعت نان می خورند.

اما انتقادی که در سالهای اخیر مطرح بوده، این است که دولت افغانستان و جامعه جهانی، توجه لازم را به بهبود زراعت در افغانستان نکرده اند.

مطالب مرتبط