نشریات کابل: چهارشنبه 23 سرطان

تیراندازی سرباز افغان به سوی نیروهای ناتو در هلمند، نگرانی از خروج "قبل از وقت" نیروهای ناتو از افغانستان، تلفات غیرنظامیان و بحث مذاکره با طالبان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت سرمقاله خود را به حادثه روز گذشته در ولایت هلمند اختصاص داده که در آن، یک سرباز افغان به سوی نیروهای ناتو تیراندازی کرده و سه نفر از آنها را به قتل رساند.

این روزنامه نوشته که بروز چنین حوادثی، فضای اعتماد میان نیروهای افغان و ناتو را آسیب می زند.

سروش ملت نوشته که نیروهای ناتو و افغان، علیه دشمن مشترک می جنگند و برای پیروزی در این جنگ، اعتماد به یکدیگر برای آنها حیاتی است.

نویسنده تاکید کرده که فرماندهان نظامی افغان و ناتو نباید اجازه بدهند ادامه چنین وضعیتی، ماموریت مبارزه علیه تروریسم را با ناکامی روبرو کند.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نسبت به برنامه شماری از کشورهای عضو ناتو به بیرون کردن سربازانشان از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته که خروج سربازان ناتو از افغانستان، این کشور را یک بار دیگر به پایگاه اصلی تروریسم تبدیل خواهد و آن زمان، کشورهای عضو ناتو در اروپا و آمریکا نیز راحت نخواهند بود.

آرمان ملی تاکید کرده که کشورهای عضو ناتو، از خروج از افغانستان شتاب به خرج ندهند ورنه بهانی سنگینی را در خانه های خود خواهند پرداخت.

روزنامه ویسا با توجه به گزارشهای اخیر در مورد افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، نوشته است که افغانهای بیگناه، قربانی اصلی جنگ در کشورشان هستند.

این روزنامه نوشته که شواهد نشان می دهد، هیچ یک از جناح های درگیر در افغانستان و هیچ یک از گروه های که مسلح هستند، توجهی به زندگی غیرنظامیان افغان ندارند.

ویسا نوشته که طالبان، سربازان افغان، ناتو، شرکت های خصوصی امنیتی و سایر گروه های مسلح، همه در کشتار غیرنظامیان افغان دست دارند.

روزنامه هشت صبح نسبت به پیامدهای "بد" آشتی با طالبان بر زندگی زنان افغانستان هشدار داده است.

این روزنامه نوشته که طالبان هرگز حاضر به ترک عقاید شان در مورد زنان نخواهند شد و حضور آنها در نظام سیاسی افغانستان، یک بار دیگر به معنای اعمال فشار و وضع محدودیت بر زنان افغان است.

هشت صبح ادعا کرده که پاکستان در پی برنامه های این چنینی طالبان است تا به نوشته روزنامه، مانع از پیشرفت در افغانستان شود.

نویسنده افزوده که پاکستان هر روز سیستم آموزش و پرورش خود را بهبود می بخشد، اما برای ویران کردن مکاتب در افغانستان به طالبان پول می دهد. روزنامه شواهدی برای اثبات این ادعای خود مطرح نکرده است.

مطالب مرتبط