انتظارات شما از کنفرانس بین المللی کابل

قرار است تا پنچ روز دیگر اجلاس بین المللی کابل با حضور نمایندگانی از بیش از هفتاد کشور و سازمان بین المللی برگزار شود.

هدف ازبرگزاری این کنفرانس تعهد کمک های تازه مالی از سوی منابع کمک کننده به افغانستان وگفت و گو برسرطرح ملی توسعه افغانستان عنوان شده است.

این هفته برنامه صدای شما را به بررسی این اجلاس وانتظارات شما ازآن اختصاص داده ایم.

این نخستین کنفرانس بین المللی از نوع خود است که در پایتخت افغانستان برگزار می شود و درست شش ماه پس از کنفرانس بین المللی لندن در مورد این کشور که در جنوری گذشته برگزارشد و درآن جامعه جهانی بر ادامه حمایت خود ازافغانستان تأکید کرد.

در اجلاس کابل نیز افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در سالهای آینده همچنان به حمایت خود از این کشور ادامه دهد، اما با بخشیدن اولویت بیشتر به تقویت ظرفیتها و توانمندیهای دولت نوپای افغانستان.

تأکید بر تقویت ارتش و پلیس افغانستان و به عهده گرفتن نقش بزرگتر ازسوی نیروهای افغان درعملیات نظامی، حمایت از طرحهای توسعه ای دولت افغانستان در زمینه های زراعت، آموزش و پرورش، استخراج معادن، تولید انرژی و احداث راهها ازموضوعاتی است که دراین اجلاس برسر آن صحبت خواهد شد.

بررسی نتایج جرگه مشورتی صلح که درماه گذشته در کابل برگزارشد و تلاشها برای آشتی ملی و ادغام جنگجویان مسلح به زندگی مدنی، از دیگر موضوعات مورد بحث دراین کنفرانس است.

اما شاید مهم ترازهمه، افغانستان انتظاردارد که دراین اجلاس توافق صورت گیرد تا از این به بعد، بخش عمده کمکهای جامعه جهانی در زمینه توسعه و باز سازی، در چارچوب بودجه ملی این کشور به مصرف برسد و دولت این کشور نقش بزرگتری را دراین زمینه ایفا کند.

شما چه انتظاراتی دارید ازاجلاس کابل؟ چقدر نسبت به نتایج آن خوش بین هستید؟

اگر پیشنهاد و نظر مشخصی در مورد این اجلاس و دستور کار آن دارید، می توانید درجریان پخش برنامه صدای شما با تماس به شماره 00442078360331 با ما درمیان بگذارید.

همچنین با ارسال اس ام اس یا پیامک به شماره 00447786208888 نیز می توانید سوال و نظر خود را مطرح کنید.

یاهم به این نشانی به ما ایمیل بزنید: dari@bbc.co.uk

برنامه صدای شما هرپنجشنبه ازساعت 6:45 تا 7:30 بعد از ظهر به وقت کابل، 2:15 تا 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینیچ بطور مستقیم از لندن پخش می شود.