کمیسیون انتخابات: از امکانات دولتی سوءاستفاده می شود

تبلیغات انتخابات پارلمانی

کميسيون انتخابات افغانستان شماری از نامزدهای انتخابات پارلمانی را به سوءاستفاده از امکانات دولتی متهم کرده است.

این کمیسیون می گوید، نامزدهای انتخابات پارلمانی که اعضای خانواده هایشان افراد مقتدر محلی و یا از جمله مقامات دولتی هستند، از امکاناتی که آنها در اختیار دارند، به نفع مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرده اند.

این مسئله، از جمله تخلفات جدی انتخاباتی شمرده می شود و مسئولان کمیسیون انتخابات هشدار می دهند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، با متخلفات برخورد خواهد شد.

هویت این افراد افشا نشده اما کمیسیون انتخابات می گوید، فهرستی از این افراد را به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فرستاده تا در مورد آنها بیشتر تحقیق شود.

همزمان با این، کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که نامهای پنجاه نفر از نامزدهای انتخابات را که تصاویر و شعارهای تبلیغاتی خود را برخلاف دستورالعمل کمیسیون، در محلات ممنوعه نصب کرده اند، به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی سپرده است.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اجازه دارد نامزدهای متخلف را جریمه نقدی کند و یا هم در مواردی که تخطی ها جدیتر باشد، صلاحیت حذف نامهای آنان را از فهرست نامزدهای انتخابات دارد.

اخیرا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان بیش از سی نفر از نامزدهای انتخابات پارلمانی را به اتهام همکاری با گروه های مسلح غیرقانونی، از شرکت در انتخابات ممنوع کرده است.

قرار است دومین انتخابات پارلمانی افغانستان در تاریخ بیست و هفتم سنبله / شهریور امسال برگزار شود.

بيش از دو هزار و پنجصد نفر، برای بدست آوردن 249 کرسی مجلس نمایندگان افغانستان با هم رقابت می کنند که از این جمع، بیش از چهارصد نفر آنها زنان هستند.

مطالب مرتبط