هشدار کمیسیون انتخابات افغانستان به نامزدهای انتخابات

Image caption در دومین انتخابات پارلمانی حضور فعالان رسانه ای قابل توجه است

ناظران رسانه ای در کمیسیون انتخابات افغانستان از فعالان رسانه ای که نامزد انتخابات هستند، خواسته که دست از فعالیت های رسانه ای بکشند.

شمار قابل توجهی از خبرنگاران، مجریان رادیوها و تلویزیونها و صاحب امتیازهای آنها برای شرکت انتخابات پارلمانی بیست و هفتم سنبله/شهریور آینده نامزد شده اند.

بیشتر آنها، به ویژه خبرنگاران و مجریان تلویزیون ها هنوز هم به کار خود در رسانه های مربوط خود ادامه می دهند و در بحث های انتخاباتی شرکت می کنند.

دلاور نذیرزوی، رئیس کمیسیون رسانه ها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت حضور این افراد در برنامه های تلویزیونی، می تواند به نحوی تبلیغ انتخاباتی به سود آنها باشد.

آقای نذیرزوی شماری از رسانه ها را متهم کرد که در برنامه های انتخاباتی خود دست به "تخطی" زده اند.

او حضور نامزدهای انتخاباتی به عنوان مجری و گرداننده در برنامه های تلویزیونی و رادیویی، تبلیغات نامزدها علیه برخی نامزدهای دیگر از طریق امواج تلویزیونی و رادیویی را تخطی دانست.

آقای نذیرزوی گفت: "خبرنگارانی که در تلویزیون ها و رادیوها گویندگی یا گردانندگی برنامه ها را می کنند، مالکان رسانه که در عین حال نامزد انتخابات هستند و دیگر اشخاص ذی‌نفوذ در رسانه های دولتی و خصوصی که نامزد هستند و در رسانه ها کار می کنند، نمی توانند برنامه های رادیویی را گردانندگی کنند یا در صفحه تلویزیون ظاهر شوند."

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که بر اساس قانون، رسانه هایی که در ارتباط با انتخابات تخلف می کنند، تا ۵۰۰ هزار افغانی (معادل بیشتر از ۱۱ هزار دلار) جریمه نقدی خواهند شد.

آقای نور همچنین افزود: "اگر رسانه ای تخطی کند، کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات می تواند اعتبارنامه ای را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برایش صادر شده، پس بگیرد تا این رسانه نتواند از تحولات انتخاباتی گزارش یا خبری داشته باشد."

هر چند کمیسیون انتخابات آمار دقیقی از نامزدهای انتخابات که در رسانه ها کار می کنند، ارائه نکرد، اما در فهرست نامزدهای انتخابات در سراسر کشور، به ویژه کابل، دهها خبرنگار، مجری رادیو و تلویزیون و مالک رسانه دیده می شود.

هر چند شماری از خبرنگاران در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴ هم شرکت کرده بودند، اما در دور دوم انتخابات پارلمان حضور آنها پررنگتر است.

با آغاز زمان مبارزات انتخاباتی در اوائل ماه سرطان/تیر، برنامه های انتخاباتی در رسانه ها، به ویژه تلویزیون های خصوصی داغ شده است و بیشتر این تلویزیون ها برنامه های ویژه ای را در ارتباط با انتخابات پخش می کنند.

شماری از مجریان این برنامه های تلویزیونی خود نامزد انتخابات هستند.

مطالب مرتبط