روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲۸ سرطان

کنفرانس قریب الوقوع کابل، در محور موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد. کنفرانس کابل روز سه شنبه، ۲۹ سرطان/تیر، با حضور وزیران خارجه و مقامهای حدود ۷۰ کشور و سازمان بین المللی در شهر کابل برگزار خواهد شد و مسائل امنیتی و اقتصادی در محور بحث های این نشست خواهد بود.

سروش ملت کنفرانس کابل را فرصتی برای توجه به بهبود اقتصاد افغانستان دانسته و افزوده که این نشست نشان دهنده "حسن توجه" کشورهای جهان به افغانستان است.

روزنامه افزوده که اگر دولتمردان افغان بتوانند با برنامه های جامع در این نشست توجه شرکت کنندگان آن را جلب کنند، روزنه های روشنی برای رشد اقتصادی در افغانستان گشوده خواهد شد.

سروش ملت در ادامه نوشته که در کنفرانس های مشابه، که پیش از این در بیرون از افغانستان برگزار شده بودند، با انگیزه های سیاسی و با طرح های خارجی ها برگزار می شدند، اما کنفرانس کابل با طرح و برنامه ریزی افغانها برگزار می شود.

به باور روزنامه، مقامهای دولت افغانستان این فرصت را دارند که از مدیریت خود بر این نشست به نحو موثری به نفع افغانستان کار گیرند.

هشت صبح نوشته که طالبان تلاش دارند در آستانه کنفرانس کابل با دست زدن به حملات تروریستی، بدون هیچ مذاکره ای امتیازات بیشتری به دست آورند و "کودتای خزنده" انجام دهند.

به نظر این روزنامه، طالبان با حمله به محل برگزاری جرگه مشورتی صلح در نیمه ماه جوزا/خرداد، به موثریت این گونه حملات مطمئن شدند و نویسنده با اشاره به انفجار انتحاری روز گذشته در کابل افزوده که حالا طالبان تصمیم دارند در آستانه کنفرانس کابل آن را تکرار کنند.

روز یکشنبه، ۲۷ سرطان در پی بمبگذاری انتحاری در کابل سه تن کشته و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این انفجار را به دوش گرفتند.

هشت صبح به نقل از جوزف بلاتز، سخنگوی نیروهای یاری امنیتی، آیساف، در کابل نوشته که ملا محمد عمر، رهبر طالبان در پاکستان است و فعالیت های گروه خود را از همان جا سازمان دهی می کند، روزنامه اما پرسیده که چرا کسی در باره حضور او در پاکستان، پرسشی را با دولت این کشور در میان نمی گذارد.

روزنامه افغانستان هم نسبت به امنیت نشست کابل ابراز نگرانی کرده و نوشته که طالبان تلاش کردند با سازمان دهی انفجار انتحاری در آستانه این نشست توجه جهانیان را به این موضوع جلب کنند که آنها توانایی اخلال امنیت کشور را دارند.

روزنامه ابراز اطمینان کرده که طالبان نخواهند توانست به محل نشست آسیبی وارد کنند، اما به باور نویسنده، آنها کوشش خواهند کرد که فضای تبلیغاتی و رسانه ای را به نحوی به سود تغییر دهند.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه آورده است که شرکت کنندگان نشست کابل کارنامه های دولت افغانستان را در زمینه های مبارزه با اصلاحات اداری، حاکمیت قانون، حقوق بشر و موثریت کمک های بین المللی در بازسازی این کشور بررسی خواهند کرد و این موضوع بر میزان کمک هایی که آنها به افغانستان تعهد خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود.