آیا نیروهای افغان برای بدست گرفتن مسئولیت امنیت آماده هستند؟

اخیرا کنفرانس بین المللی کابل با انتشاراعلامیه ای در حمایت از برنامه های دولت افغانستان درزمینه های امنیتی و اقتصادی به کار خود پایان داد.

این کنفرانس با حضور نمایندگان از بیش از 70 کشور، از جمله وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان، و شمار از کشورهای عربی برگزار شد.

چگونگی مصرف کمک های بین المللی، تقویت ارتش و پلیس افغانستان، آشتی با شورشیان و حمایت از برنامه های دولت افغانستان در زمینه بازسازی و توسعه اقتصادی، از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

سپردن مسئولیت تامین امنیت وامور مربوط به آن به نیروهای افغان تا سال ۲۰۱۴ میلادی، از پیشنهادهای اصلی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دراین نشست بود. همزمان آمریکا نیز اعلام کرده است از اواسط سال آینده میلادی روند خروج نیروهای خود را از افغانستان شروع خواهد کرد.

به نظرشما، آیا تا سال 2014 نیروهای ارتش، پلیس وامنیت افغانستان آماده خواهند بود، تا بدون کمک نیروهای خارجی مسئولیت امنیت کشورخود را بدست گرفته و به تنهائی فرماندهی عملیات نظامی بزرگ را به عهده گیرند؟

اگرنظر مخالف دارید، چه فکرمی کنید چه عواملی درتقویت یا تضعیف نیروهای افغان نقش مهم دارد؟

درحال حاضر، افغانستان بیش از 130 هزار سربازونزدیک به 100 هزارنیروی پلیس دارد. آقای کرزی گفت که تا اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی نیروهای ارتش افغانستان باید تا ۱۷۰ هزار و نیروهای پلیس این کشور تا ۱۳۴ هزار تن افزایش یابد.

چه فکر می کنید، آیا افزایش تعداد سربازان ارتش وپلیس افغانستان، دربالا بردن توانائی آنها کمک خواهد کرد؟ یا اینکه به نظرشما، داشتن تجهیزات پیشرفته نظامی وآموزش بهتر، به این نیروها توان خواهد داد تا درمیدان جنگ درمقابل مخالفین مسلح دولت دست بالا پیدا کنند؟

گزارشهای وجود دارد مبنی براینکه بیشترسربازان افغان برای پول می جنگند، تا براساس انگیزه های ملی یا روحیه جنگی بالا.

چه فکر می کنید، چه عواملی در بالابردن روحیه این نیروها کمک خواهد کرد؟

سئوال ونظرخودرا می توانید در جریان پخش برنامه صدای شما با تماس به شماره 00442078360331 با ما درمیان بگذارید.

همچنین با ارسال اس ام اس یا پیامک به شماره 00447786208888 نیزمی توانید سئوال و نظر خود را مطرح کنید.

یاهم به این نشانی به ما ایمیل بزنید: dari@bbc.co.uk

برنامه صدای شما هرپنجشنبه ازساعت 6:45 تا 7:30 بعد از ظهر به وقت کابل، 2:15 تا 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینیچ بطور مستقیم از لندن پخش می شود.