افغانستان از پرداخت یکصد میلیون دلار بدهی های خود به آمریکا معاف شد

دلار
Image caption افغانستان هم اکنون حدود شصت میلیون دلار به جهان مقروض است

آمریکا، دولت افغانستان را از پرداخت بیش از یکصد میلیون دلار بدهی های خود معاف کرده است.

مقامات افغان می گویند، حکومت این کشور، این میزان بدهی به آمریکا از حکومتهای پیش افغانستان به جا مانده بود.

کارل آیکنبیری، سفیر آمریکا در کابل که اسناد رسمی معافیت افغانستان از پرداخت یکصد و هشت میلیون دلار را امضا می کرد، گفت که این اقدام افغانستان را در جهت مبارزه با فقر کمک خواهد کرد.

او گفت: "این یک روز خوب پس از کنفرانس کابل است. معافیت افغانستان از پرداخت 108 میلیون دلار تلاشهای جدی و پیهم جامعه جهانی را برای سبک ساختن شانه های افغانستان از بار سنگین بدهی های خارجی نشان می دهد که از حکومت های سابق افغانستان به حکومت فعلی این کشور به میراث مانده است."

آمریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده به دولت افغانستان، از سال 1381 خورشیدی تا حالا بیش از "بیست و سه میلیارد دلار" به افغانستان کمک کرده است.

افغانستان پیش از فروپاشی رژیم طالبان، بیش از یازده میلیارد دلار به جامعه جهانی بدهکار بود ولی حالا مقامات افغان می گویند که بیشترین بخش این قرضها از سوی کشورهای مختلف بخشیده شده است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه (دارایی) افغانستان می گوید، در حال حاضر افغانستان چیزی حدود پنجاه تا شصت میلیون دلار به کشورهای مختلف مقروض است.

آقای زاخیلوال گفت که در این میان، افغانستان چهارصد و پنجاه میلیون دلار به روسیه و بیش از هفده میلیون دلار دیگر به آلمان مقروض است.

به گفته آقای زاخیلوال، این دو کشور قرضهای خود را به دولت افغانستان به شکل زبانی بخشیده اند اما هنوز اسناد رسمی در این رابطه امضا نشده است.

مطالب مرتبط