روزنامه های کابل: یکشنبه، ۳ اسد

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی سخنان اخیر امرالله صالح، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان پرداخته اند.

آقای صالح اخیراً در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نسبت به مصالحه با طالبان هشدار داد و گفت که در پی این مصالحه، دموکراسی و دستاوردهای نه ساله افغانستان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

باختر امرالله صالح را متهم به "برخورد ناصالح با مسائل ملی" کرده و نوشته او که زمانی حامد کرزی را "نماد وحدت ملی" می دانست، اما حالا پس از برکناری اش از ریاست امنیت ملی، او را "عامل نفاق ملی" می داند.

آقای صالح در پی حمله شورشیان به محل برگزاری جرگه مشورتی صلح (۱۲-۱۴ جوزا/خرداد)، از مقامش استعفا داد و پس از آن در گفتگو با رسانه ها گفته که دلیل استعفای او مخالفتش با طرح مصالحه با طالبان بوده است.

باختر بالحن طعنه آمیزی افزوده که امرالله صالح در شش و نیم سال ریاستش بر اداره امنیت ملی "کاملاً قانع و سر به زیر" بود، ولی پس از آن که "پست مهمش را از دست داد، منافع ملی، نماد وحدت ملی و دموکراسی نیز فروریخت".

نویسنده باختر سخنان رئیس پیشین امنیت ملی را "سودجویانه" خوانده و افزوده که مشکلات کنونی کشور تا حد زیادی ناشی از "بی باوری مقامات و سیاستمداران کشور به نظام و منافع ملی" است.

ماندگار اما در مطلبی به تایید سخنان امرالله صالح نوشته که "آری، بحران در کمین است" و افزوده که سخنان او هم برای مردم و هم برای جامعه جهانی "تکان دهنده و هشداردهنده" است.

نویسنده روزنامه به این باور است که سخنان آقای صالح را که طالبان را خطری برای افغانستان می داند، "واقعبینانه و برخاسته از تحلیلی ژرف" است.

ماندگار هشدار داده که اگر به سخنان رئیس پیشین امنیت ملی توجه جدی صورت نگیرد، بحران در کشور حادتر و جدی تر خواهد شد. این روزنامه افزوده که نشانه های این بحران از همین حالا دیده می شود. نویسنده آن چه را "چند برابر" شدن خشونت ها و "افزایش تلفات نظامی خارجی" در کشور خوانده، در شمار این نشانه ها دانسته است.

هشت صبح در مطلبی نوشته که این روزها برخی ها تلاش می کنند تا از طالبان "قباحت‌زدایی" کنند، به آنها "برادران ناراضی" و "بچه های افغان" لقب دهند تا از این گروه "چهره ای بی گناه و جریانی مطلوب و انکارناپذیر" ارائه شود.

نویسنده مطلب به این باور است که این تلاش ها عمدتاً با این اهداف صورت می گیرد: ارائه "تعریف ساختگی و مرغوب از طالبان، مجرم قلمداد کردن دولت افغانستان و جامعه بین المللی و خاک ریختن بر گذشته طالبان".

نویسنده هشت صبح مدعی است که "افراد و نهادهای زیادی" هم در داخل دولت افغانستان و هم در بیرون از آن در این زمینه فعالیت می کنند تا زمینه "طالبانی شدن افغانستان" را فراهم کنند. به نظر نویسنده این در حالی است که کشور در "هشداردهنده ترین" شرایط به سر می برد و به سوی "تک قومی شدن و گرایش های طالبانی" پیش می رود.

افغان جرگه از "دولتمردان" افغانستان انتقاد کرده که پولهای بازسازی این کشور را به حسابهای بانکی خود سرازیر کرده و برای خود در محلات اعیان نشینی مانند وزیر اکبر خان و شیرپور در شهر کابل "قصر" ساخته اند.

به نوشته روزنامه، آنها خانه های خود را مانند خانه های پادشاهان سابق فرانسه ساخته اند و آنگاه انتظار دارند که دولت بیاید کوچه های آنها را بازسازی کند.

افغان جرگه از فرد یا افراد مشخصی در سرمقاله خود نام نبرده، اما این دولتمردان را در شمار "خائنان ملی، جنایتکاران جنگی، قاچاقچیان و مفسدین بزرگ" دانسته است.