افغانستان نزدیک به صد زندانی را آزاد کرد

زندان پلچرخی

وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می گوید نزدیک به یکصد نفر از زندانیان افغان را به دلیل نبود مدارک کافی برای اثبات اتهام علیه آنان از زندانهای پلچرخی و پروان آزاد کرده است.

بیانیه وزارت عدلیه افغانستان، در مورد نوع اتهاماتی که باعث بازداشت و حبس این افراد شده است توضیحی نمی دهد اما مشخص می کند که تصمیم به آزادی این افراد براساس پیشنهاد کمیسیون ویژه دولت افغانستان اتخاذ شده است.

این کمیسیون به منظور بررسی مجدد پرونده های زندانیانی که به اتهام همکاری با طالبان و سایر گروه های شورشی بازداشت شده اند، اخیرا آغاز به کار کرده و تا حالا در چندین مورد، از رهایی زندانیانی که به گفته مسئولان این کمیسیون، اسناد کافی برای اثبات همکاری آنها با گروه های شورشی وجود ندارد، خبر داده است.

افرادی که خبر آزادی آنان انتشار یافته شامل هشتاد نفر از زندان پلچرخی و دوازده نفر از زندان تازه تاسیس پروان می شوند.

زندانیان پروان پیش از این در پایگاه هوایی بگرام و تحت نظر آمریکاییان محبوس بودند اما پس از تاسیس زندان جدید پروان، مسئولیت نگهداری این زندانیان به مسئولان افغان سپرده شد.

رهایی زندانیان متهم به همکاری با طالبان که اسناد کافی برای اثبات همکاری آنها وجود ندارد، از فیصله های نشست مشورتی صلح بود که با هدف زمینه سازی برای مذاکره و آشتی با طالبان برگزار شد.

مقامات افغان می گویند، هم اکنون حدود پانزده هزار نفر به شمول اعضای گروه طالبان، در زندانهای دولتی این کشور زندانی هستند که از این جمله، حدود هشتصد نفر آن در زندان پروان نگهداری می شوند.

مطالب مرتبط