دولت افغانستان یک تلویزیون خصوصی را تعطیل کرد

تلویزیون امروز

شورای وزیران افغانستان دستور تعطیل یک تلویزیون خصوصی این کشور را صادر کرده است.

در اعلامیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، آمده است که تلویزیون خصوصی 'امروز'، با پخش برنامه هایی، به "اختلافات مذهبی" دامن زده و تلاش کرده است تا "وحدت ملی را برهم بزند."

در اعلامیه ریاست جمهور آمده است که ادامه کار تلویزیون امروز، "خطر شدید به حاکمیت دولت" وارد می کند و به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستور داده شده تا در قطع فعالیت این تلویزیون "اقدام فوری کند."

پخش برنامه های تلویزیون 'امروز'، بیست و چهار ساعت پس از انتشار این اعلامیه، متوقف شد.

نجیب الله کابلی، رئیس تلویزیون 'امروز' و عضو مجلس نمایندگان افغانستان، به تصمیم شورای وزیران اعتراض کرده و آن را عملی "ناجوانمردانه" خوانده است.

'ضد ایران'؟

آقای کابلی به بی بی سی گفت که تصمیم رئیس جمهور کرزی به مسدود کردن این تلویزیون "زیر فشار بزرگان اهل تشیع" اتخاذ شده است.

او ادعا کرد که "موضعگیری های او در مخالفت با ایران" دلیل اصلی صدور دستور تعطیلی شبکه تلویزیونی 'امروز' بوده است.

شورای وزیران افغانستان در فرمان خود برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون 'امروز'، به برنامه مشخصی اشاره نکرده است، اما یکی از سخنگوی ریاست جمهوری به بی بی سی گفت که انتقاد اصلی در مورد این تلویزیون به پخش برنامه ای ارتباط دارد که در آن به "اهل تشیع اهانت صورت گرفته است."

برنامه های تلویزیون 'امروز' در گذشته مورد انتقاد حلقات سنی مذهب هم قرار داشته است.

نجیب الله کابلی، رئیس این تلویزیون، اخیرا چندین تظاهرات علیه ایران را در کابل سازماندهی کرد.

این تظاهرات در اعتراض به آنچه که بدرفتاری ایران با پناهجویان افغان خوانده می شد برگزار شد و طی آنها، شعارهای تندی علیه رهبران حکومت ایران سر داده شد که موضوع خشم مقامات ایرانی و حکومت افغانستان را برانگیخت.

سایر برنامه ها

شورای وزیران افغانستان، علاوه بر تلویزیون امروز، پخش دو برنامه جداگانه از دو تلویزیون خصوصی دیگر افغانستان را نیز ممنوع اعلام کرده است.

Image caption سریالهای هندی تلویزیون های خصوصی افغانستان همواره مورد انتقاد بوده است

این برنامه ها عبارتند از "دل و نا دل" از تلویزیون "یک" و "بازی بخت" از تلویزیون خصوصی "طلوع".

این دو برنامه برگرفته شده از تلویزیون های غربی است و در آنها، شرکت کنندگان با تکیه به بخت خود، برنده پول نقد می شوند.

محتوای این گونه برنامه ها و برد و باخت پول در آن خلاف ارزشهای اسلامی توصیف شده است.

پخش برنامه های "دل و نا دل" و "بازی بخت" در ماههای اخیر در افغانستان آغاز شده و بیننده های زیادی را به خود جلب کرده است.

محتوای برنامه های تلویزیون های خصوصی افغانستان بارها مورد انتقاد حکومت این کشور بوده است.

پخش سریال هندی از این تلویزیون ها که به زبانهای محلی این کشور دوبله می شود، بارها خشم وزارت اطلاعات و فرهنگ را برانگیخته است.

این سریالها و سایر برنامه ها، از جمله پخش موسیقی هندی و غربی، خلاف "ارزشهای اسلامی" خوانده شده است.

مطالب مرتبط