روزنامه های کابل: سه شنبه، ۵ اسد

موضوع انتشار اسناد محرمان ارتش آمریکا در باره جنگ افغانستان، در محور مطالب اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

روز دوشنبه، ۴ اسد/مرداد یک سازمان غیردولتی موسوم به ویکی لیکس، حدود ۹۰ هزار سند سری ارتش آمریکا در ارتباط با جنگ افغانستان را در اختیار روزنامه های نیویورک تایمز آمریکا، گاردین بریتانیا و اشپیگل آلمان قرار داد.

این اسناد جزئیات زیادی را در باره تلفات غیرنظامیان در افغانستان و ارتباط برخی نهادهای کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان و ایران با گروه های شورشی در افغانستان، افشا کرده است.

هشت صبح در سرمقاله خود نوشته با آن که انتشار این اسناد ارتش آمریکا "غوغای" زیادی را برانگیخته، حای "رازهای چندان پنهان هم بود" و به مشکل می توان نکته ها و موضوع های تازه ای در آن ها یافت.

به نوشته روزنامه حمایت جدی و فعال پاکستان از طالبان در افغانستان، شرکت نمایندگان سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، آی اس آی، در جلسات فرماندهان طالبان، دست یافتن طالبان به سلاحهای پیشرفته، کشتار غیرنظامیان در افغانستان و نظایر آنها موضوعاتی نیستند که برای اولین بار افشا شده باشند.

به نظر هشت صبح، بخشی از اطلاعاتی که منتشر شده و مربوط به پاکستان می شود، اطلاعاتی هستند که پیش از این پاکستان خود هم تلاشی جدی برای پنهان کردن آنها نکرده است. به نوشته روزنامه، عنوانهایی مانند "متحد استراتژیک و مطمئن جامعه جهانی در جنگ علیه تروریسم" پرده ساتری بود و هست برای نیات و اهداف مقامهای پاکستانی.

نویسنده روزنامه مدعی است که همه دنیا می داند که پاکستان "مامن" گروه القاعده، طالبان و لشکر طیبه است و عملیات تروریستی از همین جا سازمان دهی می شود، ولی جامعه جهانی و به ویژه آمریکا، از "ترس" این که پاکستان از طریق شبکه های تروریستی امنیت ملی آنها را برهم نزند، با" پاکستان با "تذبذب" رفتار کرده است.

روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته که انتشار اسناد محرم ارتش آمریکا نشان می دهد که تروریسم ریشه افغانی ندارد و تروریسم یک پدیده خارجی است.

به نوشته این روزنامه، این اسناد این نظر را تایید می کند که استخدام تروریست ها، حمایت مالی و فکری از آنها در خارج از افغانستان صورت می گیرد و مراکز آموزشی آنها هم در خارج از این کشور هستند.

ظاهراً اشاره نویسنده به این موضوع است که در برخی از اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس، به ارتباط مقامهای سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با طالبان است. در برخی از این اسناد گفته شده که این سازمان به ماموران خود اجازه می دهد که با فرماندهان طالبان روابط مستقیم داشته باشند.

هیواد همچنین افزوده که این اسناد این واقعیت را هم تایید می کنند که در افغانستان به حفظ جان و مال غیرنظامیان توجه کافی صورت نگرفته و این اسناد درستی موضع حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد تلفات غیرنظامیان را تایید می کنند.

روزنامه خدمتگار نوشته که افشای اسرار نظامی ارتش آمریکا در ارتباط با جنگ افغانستان، به نحوی مطابق با سیاست های آمریکا است که اطلاعات سری خود را منتشر می کند.

به نظر روزنامه، افشای این اسرار زیانی برای منافع آمریکا ندارد و ممکن است این کشور خواسته باشد با انتشار این اسناد، بر پاکستان فشار بیاورد تا دست از حمایت از گروه های طالبان و حقانی بردارد. به باور نویسنده، انتشار این اسناد نوعی فشار روانی و تبلیغاتی بر پاکستان در این زمینه شمرده می شود.

خدمتگار افزوده که پیش از این هیلاری کلینتون، وزیر خارجه و مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته بودند که رهبران گروه های القاعده و طالبان و شبکه حقانی در پاکستان هستند. به باور روزنامه، همه این ها به نحوی فشار آوردن بر پاکستان شمرده می شود.

بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به این موضوع در حد گزارش های خبری پرداخته اند و از اظهار نظر صریح خودداری کرده اند.

روزنامه دولتی انیس در گزارش مفصلی از اجلاس روز دوشنبه شورای وزیران افغانستان، نوشته که این شورا به وزارت اطلاعات و فرهنگ و دادستانی کل دستور داده که تا "تصمیم ثانی" برای بستن تلویزیون خصوصی امروز "اقدام فوری" کنند.

شورای وزیران افغانستان روز دوشنبه، ۴ اسد/مرداد، به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد که شبکه تلویزیونی خصوصی امروز را به دلیل "دامن زدن به اختلافات مذهبی و برهم زدن وحدت ملی" مسدود کند.

شورای وزیران در این اجلاس خود این تلویزیون را که متعلق به یک عضو مجلس نمایندگان است، متهم به "دامن زدن به اختلافات مذهبی و برهم زدن وحدت ملی" کرده و آن را "خطر شدید" به حاکمیت دولتی خوانده است.

در گزارش انیس آمده که شورای وزیران وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف به قطع پخش برنامه "بازی بخت" از تلویزیون های "طلوع" و "یک" کرده و این شورا این برنامه را "مبتذل و خلاف موازین اسلامی" خوانده است.

بر اساس گزارش انیس، شورای وزیران به تمام رسانه ها "هشدار شدید" داده است که اگر از پخش برنامه های "مبتذل، خلاف موازین دینی و ملی" خودداری نکنند، به قطع برنامه های آنها نیز اقدام خواهد شد.

باختر صدور این دستور شورای وزیران افغانستان در باره بستن تلویزیون امروز و چند برنامه از تلویزیون های دیگر را "دیکتاتورمآبانه" خوانده و نوشته که صدور چنین دستوری از یک حکومت منتخب انتظار نمی رود.

باختر نوشته که در گزارش رسمی که از اجلاس شورای وزیران منتشر شده، هیچ استنادی به دلائل قانونی دستور شورای وزیران نشده و بیشتر به مفاهیم کلی مانند وحدت ملی، حاکمیت دولت و موازین اسلامی اشاره شده است.

نویسنده باختر افزوده که دولت باید برای جلوگیری از پخش مطالب ضد وحدت ملی و مبتذل و دامن زدن به اختلافات مذهبی از مجاری قانونی اقدام کند و رسانه های متخلف را به دادگاه معرفی کند.

مطالب مرتبط