نشریات کابل: پنجشنبه 7 اسد

آمادگی افغانستان برای تحویل گیری مسئولیت امنیتی این کشور پس از سال 2014 و ادعاهای تازه در مورد حمایت پاکستان از طالبان، مسایل مطرح در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه راه نجات به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته که تعداد نیروهای ارتش افغانستان تا سال 2014 به 240 هزار نفر و تعداد نیروهای پلیس به چهارصد هزار نفر بلند خواهد رفت.

این روزنامه نوشته که تحقق این امر، به افغانستان کمک می کند تا کنترل کشور را پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان برعهده بگیرد، اما آنچه نویسنده نگران است، این است که آیا تنها توجه به کمیت نیروهای افغان مشکل را حل خواهد کرد؟

راه نجات نوشته که اگر همزمان با کمیت، به کیفیت نیروهای امنیتی افغانستان توجه نشود، افزایش تعداد نیروهای امنیتی نه تنها اینکه به تامین امنیت منجر نمی شود، بلکه به باور نویسنده، مشکلات زیاد دیگر را نیز برای افغانستان به میان خواهد آورد.

روزنامه آرمان ملی، با توجه به افشای اسناد محرمانه نظامی آمریکا در افغانستان و اشاره به "حمایت پاکستان" از طالبان در افغانستان، نوشته است که عدم موضعگیری قاطع دولت افغانستان در برابر دو کشور همسایه افغانستان – ایران و پاکستان – به این دو کشور زمینه "مداخله" در امور افغانستان را داده است.

این روزنامه نوشته که هشت سال گذشته، فرصت خوبی برای دولت افغانستان بود تا موضع روشنی در قبال پاکستان اتخاذ می کرد، که به نوشته روزنامه، چنین نشد.

آرمان ملی هشدار داده است که ادامه این سیاست، وضعیت را در افغانستان بدتر خواهد کرد.

روزنامه ماندگار در صفحه نخست خود، عنوان درشتی از اظهارات دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در مورد پاکستان چاپ کرده است.

این روزنامه زیر عنوان "انگلیس به مقام های پاکستانی: ثابت کنید که منافق نیستید" نوشته است که بریتانیا برای نخستین بار، در رابطه به حمایت از طالبان به پاکستان هشدار داده است.

اما این روزنامه نوشته که پاکستان، حمایت از طالبان را به شدت تکذیب کرده و گفته است که اظهارات نخست وزیر بریتانیا، زمینه را برای بروز احساسات ضد غربی در منطقه فراهم می کند.

مطالب مرتبط