معاون وزارت معدن افغانستان استعفا کرد

وحید الله شهرانی
Image caption وزیرمعادن و صنایع افغانستان می گوید معاونش قرار بود به دلیل غیبت طولانی برکنار شود

محمد اکرم غیاثی معاون وزارت معادن و صنایع افغانستان می گوید به دلیل عدم رعایت قانون در این وزارت استعفا کرده اما وحید الله شهرانی وزیر معادن و صنایع می گوید معاون او قرار بود به دلیل غیبت طولانی اش به زودی برکنار شود و او با اگاهی از این مساله خواسته با استعفایش مساله را طور دیگری جلوه دهد.

محمد اکرم غیاثی در گفت و گو با بی بی سی در مورد دلیل استعفایش گفت، اقای شهرانی در عزل و نصب کارمندان این وزارت خلاف استراتژی مبارزه با فساد اداری عمل کرده است. به گفته آقای غیاثی وزیر معادن و صنایع دوستانی دارد که هرجا وزیر شد آنها را با خود می برد و در سمت های کلیدی وزارت منصوب می کند.

معاون وزارت معادن و صنایع افغانستان گفت: وزیرعده ای را که قبلا با او در وزارت مالیه/ دارایی کار می کردند و بعد وقتی آقای شهرانی وزیر تجارت شد آنها را با خود به وزارت تجارت برد و حالا که وزیر معادن و صنایع شده همان افراد را با خود به وزارت معادن وصنایع آورده است. افرادی که به ادعای آقای غیاثی، چیزی از امور معادن نمی فهمند و تجربه ای در این زمینه ندارند.

آقای غیاثی افزود: "افرادی را که جناب وزیر با خود آورده اند هنوز به صورت رسمی در سمت های خود منصوب نشده اند اما همه کاره امور وزارت آنها هستند آقای وزیر عده ای از انجنیران (مهندسان) قدیمی این وزارت را برکنار کرده است".

معاون مستعفی وزارت معادن و صنایع به امضای قرار دادی که بین وزارت معادن و صنایع و یکی از شرکت های خارجی امضا شده نیز اعتراض دارد، اکرم غیاثی می گوید: جناب وزیر اصلاح تشکیلات اداری وزارت را به یک شرکت خارجی واگذار کرده و برای این کار قرار داد یک میلیون دلاری با این شرکت خارجی بسته است. درحالی که به گفته او نیازی به چنین کاری نیست و کادرهای وزارت معدن خود می توانند تشکیلات اداری را اصلاح کنند.

محمد اکرم غیاثی معاون وزارت معادن و صنایع می گوید این اعتراض ها را در استعفا نامه اش نوشته و یازده تن از روئسا، مشاوران و کارمندان عالی رتبه وزارت نیز آن را امضا کرده اند.

اما وحید الله شهرانی وزیر معادن و صنایع گفته های معاونش را اتهام خوانده و آن را رد کرده است.

آقای شهرانی می گوید، معاونش چهل و پنج روز غیابت داشته و بر اساس قانون باید برکنار می شد اما او با آگهی از این موضوع قبل از برکناری اش استعفا کرده است.

آقای شهرانی در حالی از غیابت چهل و پنج روزه معاونش حرف می زند که اکرم غیاثی معاون او می گوید چهل و پنج روز پیش او استعفایش را به دفتر رئیس جمهوری فرستاده است.

وحید الله شهرانی از استعفای"چهار تا پنج تن دیگر" از روسای وزارت معادن نیز سخن گفته است اما تاکید کرده که عده ای از آنها باز نشته شده بودند و عده دیگر مانند معاونش مدت طولانی غیابت داشتند.

جنجال میان وزیر معادن و صنایع و معاون او در حالی بالا گرفته است که قرار است این وزارت تا چند ماه دیگر برای به رقابت گذاشتن قرار دادهای شماری از معادن افغانستان از جمله معدن آهن حاجیگگ در بامیان، آماده شود.

در ماه های اخیر سخن از ارزش معادن افغانستان در رسانه ها باز تاب گسترده یافت و افغانستان سعی می کند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این عرصه تشویق کند.

مطالب مرتبط