نشریات کابل: یکشنبه ۱۰ اسد

حذف نامهای پنج نفر از مقامات سابق گروه طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد، مسئله اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ به این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت اعتراض کرده است.

این روزنامه نوشته که سازمان ملل متحد حق ندارد به نمایندگی از مردم افغانستان در مورد کسانی که نویسنده آنها را "جنایتکار" خوانده، تصمیم بگیرد.

چراغ نوشته است: "این اقدام خلاف اراده مردم و قربانیان جنایات طالبان صورت می گیرد."

نویسنده افزوده که شرط اصلی برای حذف نامهای طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد، قطع رابطه با القاعده، متوقف کردن فعالیت های خشونت آمیز و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است، در حالی که به نوشته روزنامه، هیچ یک از افرادی از این فهرست نامهایشان حذف شده، در مورد شرایط بالا تعهد نکرده اند.

نویسنده سازمان ملل متحد را متهم کرده که در مورد مسایل مهم جهانی، "غرض آلود" عمل کرده و منافع مردم عادی را در نظر نمی گیرد.

روزنامه هشت صبح نیز از این اقدام سازمان ملل متحد انتقاد کرده و نوشته که حذف نام سران طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد، تنها جنبه سیاسی ندارد؛ بلکه جنبه های حقوقی و جرمی قضیه نیز مهم است.

این روزنامه نوشته است: "وقتی دولت افغانستان خواهان خروج نام تروریست ها از فهرست سیاه شورای امنیت می شود و سازمان ملل متحد نیز نام عده ای را از این فهرست بیرون می کند، به ابعاد حقوقی و جرمی مساله چگونه پاسخ داده می شود؟ حکومت افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه آزادی و برائت بخشی از مجرمین را توجیه می کنند.؟"

هشت صبح نوشته که این اقدام سازمان ملل متحد، پیام خطرناکی را به جهان می رساند و آن این است که هر گونه مجرمی می تواند برائت حاصل کرده و در کمال راحت زندگی کند.

روزنامه ماندگار نوشته که اقدامات و تلاشهای حکومت افغانستان برای حذف نامهای سران طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد و رهایی زندانیان طالبان، تنها به تقویت گروه طالبان و ادامه خشونتها در افغانستان می انجامد.

این روزنامه نوشته که برخلاف انتظار جهان، این گونه اقدامات هرگز طالبان را به مذاکره و مصالحه تشویق نخواهد کرد.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود خبر داده است که "افراد مشکوکی" اخیرا در شمال کابل فعال شده اند که تصور می رود حامیان گروه طالبان باشند.

آرمان ملی نوشته که این افراد شبانه با نقاب در خیابانها حضور می یابند و این بیم را در میان ساکنان ولایات شمالی کابل ایجاد کرده اند که طالبان در پی تقویت حضور شان در این ولایت هستند.

نویسنده هشدار داده است که از همین حالا باید جلو گسترش اینگونه فعالیت ها گرفته شود و از بزرگان محلی در شمال کابل درخواست کرده تا این موضوع را جدی بگیرند.