نشریات کابل: دوشنبه 11 اسد

خروج سربازان هالندی از افغانستان، چگونگی مبارزات انتخابات پارلمانی و وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان، مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت نوشته است که هالند "زنگ خروج از افغانستان را به صدا درآورد."

نویسنده با توجه به بیرون شدن سربازان هالندی از افغانستان، نوشته است که این اقدام برای مردم افغانستان ثابت کرد که حضور نظامی جامعه جهانی در کشورشان برای همیشه نیست و یکی پی دیگری این کشور را ترک خواهند کرد.

از این رو، روزنامه تاکید کرده که از همین حالا باید توجه اصلی به ظرفیت سازی در نهادهای امنیتی و غیرنظامی افغانستان معطوف شود تا در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور توانایی دفاع از خاک خود را داشته باشد.

روزنامه سرنوشت نوشته است که چهار سال حضور نیروهای هالندی در افغانستان، تنها باعث شد بیست و چهار سرباز این کشور در افغانستان کشته شوند و به باور نویسنده، دستاوردی برای افغانستان و تامین امنیت در این کشور نداشتند.

نویسنده سرنوشت افزوده که با گذشت هر سال، تلفات سربازان بین المللی و تلفات غیرنظامیان افغان افزایش می یابد، بدون اینکه امیدی نسبت به آینده برای مردم افغانستان وجود داشته باشد.

این روزنامه تاکید کرده امنیت در افغانستان، نه از راه جنگ، بلکه از راه های صلح آمیز تامین می شود و نیاز است تا جهان و دولت افغانستان به این مسئله توجه کنند.

روزنامه اراده به بهانه خروج سربازان هالندی از افغانستان نوشته است که مقامات غربی بارها از نارضایتی مردم کشورشان در مورد ادامه حضور نظامی آنها در افغانستان حرف می زنند.

نویسنده اراده نوشته که این مقامات غربی و مردم کشورهای شان باید بدانند که سربازان آنها، تنها برای تامین امنیت افغانها در افغانستان حضور ندارند، بلکه به نوشته روزنامه، تامین منافع کشورهای خودشان، دلیل اصلی حضور آنها در افغانستان است.

از این رو، نویسنده افزوده که خروج سربازان خارجی از افغانستان، برای کشورهای غربی زیانبار خواهد بود.

روزنامه هشت صبح به چگونگی مبارزات انتخابات پارلمانی افغانستان پرداخته و نوشته که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان تا حالا 420 مورد شکایت از تخطی های انتخاباتی دریافت کرده است.

این روزنامه به نقل از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نوشته که این شکایات، عمدتا در مورد نصب تصاویر نامزدهای انتخابات در محلات نامناسب بوده است.

نویسنده هشت صبح افزوده که تخطی های بسیاری جدی در روند انتخابات افغانستان وجود دارد که نصب تصاویر در محلات نامناسب، در برابر آن بسیار کم اهمیت است.

این روزنامه نوشته که نمی توان باور کرد که در مورد تخطی های بزرگ انتخاباتی، به این کمیسیون شکایتی نرسیده باشد. روزنامه تاکید کرده که مقامات انتخاباتی افغانستان، باید اعتبار خود را در نزد مردم افغانستان احیا کنند.

روزنامه چراغ با توجه به گزارش اخیر دولت افغانستان در مورد "افزایش" موارد خودکشی در میان زنان افغان، نوشته است که نسبت به وضعیت زنان در افغانستان، بی توجهی شده است.

این روزنامه نوشته که نهادهای دفاع از حقوق زنان، همه فعالیت خود را در برگزاری محافل و ایراد سخنرانی ها و صدور قطعنامه های "غیراجرایی" خلاصه کرده اند، در حالی که به نوشته روزنامه، زنان در افغانستان، کماکان در بدترین وضعیت زندگی می کنند.

مطالب مرتبط