احمد رشید: تجزیه افغانستان خطرناک است

احمد رشید
Image caption احمد رشید معتقد است که طرح تجزیه در افغانستان خریداری ندارد

روزنامه فایننشل تایمز چاپ لندن اخیرا مطلبی زیر عنوان (ما افغانستان را با ایجاد خطر برای خود ما تجزیه می کنیم) به قلم احمد رشید روزنامه نگار پاکستانی منتشر کرده است.

احمد رشید درین مقاله پیشنهاد تجزیه افغانستان را که روبرت بلک ویل سفیر پیشین آمریکا در هند مطرح کرده است، رد می کند. آقای بلیک در یکی از شماره های قبلی فایننشل تایمز نوشته بود که چون آمریکا نمی تواند در جنگ جاری در افغانستان برنده شود، پس باید تجزیه بالفعل این کشور را بررسی کند. جنوب پشتون نشین را به طالبان بگذارد و از شمال که در آن ازبک ها ،تاجیک ها و هزاره ها زندگی می کنند حمایت کند.

احمد رشید در پاسخ به این پیشنهاد می نویسد که در ظرف 32 سال گذشته افغانها جنگیده اند تا سرزمین خود را حفظ کنند. به نوشته احمد رشید علی رغم همه دسیسه های قدرت های بزرگ و کشور های همسایه هیچ یک از جنگ سالاران و رهبران افغان تن به فشار های خارجی برای تجزیه کشور شان نداده اند.

احمد رشید می نویسد که حتی یک افغان هم از چنین پیشنهادی حمایت نمی کند. در سال 1988 -1989 در زمانی که نیرو های شوروی سابق در حال خارج شدن از افغانستان بودند، کا گ ب سخت کوشید ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک را متقاعد سازد که یک دولت حائل به وجود آورد تاجمهوری های آسیای میانه شوروی را در برابر مجاهدین حمایت کند. اما جنرال دوستم آن را شدیدآ رد کرد.

در سالهای 1980 و بار دیگر درسال های 1990 ایران سعی کرد شیعیان و هزاره هارا ترغیب کند که یک دهلیزی از مناطق شیعه نشین ایجاد کنند که مرکز و غرب افغانستان را به ایران متصل سازد. اما رهبران افغان این خواست ایران را رد کردند.

در اواسط سال های 1990 برخی از رهبران تاجیکستان کوشش کردند که احمد شاه مسعود رهبر تاجیکان افغانستان را برای تشکیل تاجیکستان بزرگتر ترغیب کنند اما ناکام ماندند.

در سال 1996 وقتی طالبان کابل را تصرف کردند، در آغاز نتوانستند شمال را هم تصرف کنند . آی اس آی سازمان استخباراتی پاکستان به آن ها گفت که دولت خود را در جنوب تشکیل دهند. اما طالبان علی رغم وابستگی به پاکستان، این پیشنهاد را در کردند.

احمد رشید ادامه می دهد که ترکیب قومی افغانستان بسیار پیچیده است. پشتون ها در شمال با ازبک ها و تاجیک ها زندگی می کنند و جنوب نیزسهم ساکنان غیر پشتون دارد.

به نوشته احمد رشید، تجزیه افغانستان نتایج خونبار تر و وحشتناکتر از تجزیه هند در سال 1947 در پی خواهد داشت.

احمد رشید در ادامه نوشته است اگر آمریکا و ناتو جنوب افغانستان را ترک کنند این خیانتی به آن پشتون هایی خواهد بود که در برابر طالبان مقاومت کرده اند.

تجزیه همچنین، پشتون ها را در موقعیت رانده شده گان فراموش شده قرار خواهد دادکه به قول روبرت بلک ویل وقتی آمریکایی ها لازم ببینند هواپیما های بی سر نشین برای حمله به آن ها خواهند فرستاد. چنین سیاستی باعث شعله ور شدن جنگ داخلی خواهد شد و پاکستان را نیز به خطر خواهد انداخت. پشتونهای پاکستان به پشتونهای افغانستان خواهند پیوست و یک دولت افراطی قومی به وجود خواهد آورد و به تند روان پناه خواهند داد.

احمد رشید که پیشنهاد تجزیه افغانستان از سوی سفیر پیشین آمریکا در هند را ساده دلانه می خواند، با اذعان به دشواری شدید وضعیت در افغانستان می گوید که یگانه راه حل این مشکل، مذاکره بین رهبری اصلی طالبان، کابل و واشنگتن، ایجاد اتفاق نظربین همسایه های افغانستان، تعهد دراز مدت برای بازسازی افغانستان و انتقال تدریجی قدرت به ارتش افغانستان است.

او در پایان می نویسد سخن تجزیه را باید به زباله دان تاریخ افکند.