شلیک پنج راکت به شهر غزنی

مقامات محلی ولایت غزنی در مرکز افغانستان مسئول امنیت در فرماندهی پلیس این ولایت و یکی از محافظانش در اثر شلیک راکت مجروح شده اند.

گزارشهای اولیه از غزنی حاکی است که یک غیر نظامی نیز مجروح شده است. مسئولان بیمارستان غزنی گفته اند حال مجروحان خوب است.

صبح امروز پنج راکت به شهر غزنی شلیک شد و یکی از آنها در نزدیکی نوروزعلی محمود زاده مسئول امنیت فرماندهی پلیس اصابت کرد. این مقام امنیتی با محافظانش سرگرم گشت زنی در محلی به نام پیر قرضداران بودند که راکتی در نزدیکی آنها فرود آمد و سبب جراحت او و یکی از محافظانش شد.

کاظم الله یارمعاون والی غزنی می گوید این راکتها از منطقه ای موسوم به "خشیک"درشمال غرب مرکز شهر غزنی شلیک شده اند.

درهفته های اخیر این چندمین بار است که شهرغزنی مورد حملات راکتی قرار گرفته. هرچند مقامات محلی غزنی می گویند تا کنون هیج یکی ازین راکتها تلفاتی بدنبال نداشته اما به نظرمی رسد شلیک این راکتها نگرانیهایی امنیتی را درمیان شهروندان غزنی بیش ازهر زمانی دیگر افزایش داده است.

نامزدان انتخابات پارلمانی درغزنی می گویند از آنجایی که راکت های شلیک شده راکت های دور برد نیستند، از فاصله های نه چندان دور مرکز شهر شلیک می شوند، مناطقی که باید کاملا تحت کنترل دولت و نیروهای امنیتی باشند.

شلیک این راکت ها بر کارزار انتخاباتی در غزنی نیز تاثیر گذاشته و مردم از ترس حملات راکتی حاضر نیستند به مراسمی که از سوی نامزدهای انتخابات برگزار می شوند، بروند.

مقامات محلی غزنی می گویند آنها درحال رد یابی عاملان این حمله ها هستند. اما تاکنون هیچ کسی در رابطه به چندین مورد حمله راکتی در غزنی، باز داشت نشده است.

مطالب مرتبط