نامزدی هشت نامزد انتخابات پارلمانی افغانستان لغو شد

احمد ضیا رفعت

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دستور حذف اسامی هشت نامزد انتخابات پارلمانی این کشور را به دلیل عدم استعفای به موقع از مقامهای دولتی صادر کرده است.

از زمان اعلام فهرست اولیه نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان، ۵۲ نامزد به دلائل مختلف به دستور این کمیسیون از حق شرکت در انتخابات محروم شده اند.

استعفای به موقع از پست های دولتی، عدم ارتباط با گروه های مسلح غیرقانونی، محکوم نشدن به محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی، دست نداشتن در جنایت ضد بشری و اکمال سن ۲۵ سالگی، از شرایط نامزدی انتخابات مجلس نمایندگان است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که هشت نفری که به تازگی از شرکت در انتخابات محروم شده اند، در زمان ثبت نام برای شرکت در انتخابات از مقامهای خود به عنوان کارمندان دولتی استعفا نکرده بودند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهای آنها را اعلام نکرده است، اما احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی این کمیسیو گفت که این افراد شامل چهار مرد و چهار زن هستند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته است که اسامی این نامزدها را از فهرست نامزدهای انتخابات حذف کند و به اطلاع عموم برساند.

آقای رفعت گفت که علیه این نامزدها در همین ارتباط شکایت هایی هم به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده بود. به گفته او، تا حال در مجموع ۵۲۰ شکایت علیه نامزدهای انتخابات مطرح شده است.

Image caption بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات از اختیارات کمیسیون شکایات انتخاباتی است

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین گفت که شماری دیگر از نامزدها به دلیل برخی تخلفات دیگر انتخاباتی جریمه نقدی شده اند.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین افزود که پرونده شماری دیگر از نامزدها هم که متهم به عدم استعفای به موقع از مقامهای دولتی خود هستند، در دست بررسی است.

او گفت که نتایج این بررسی ها در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان از روز دوم سرطان/تیر گذشته سرگرم مبارزات انتخاباتی هستند و این مبارزات تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت.

دومین انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز بیست و هفتم سنبله/شهریور برگزار خواهد شد.

بیش از ۲۶۰۰ نامزد انتخابات برای رسیدن به ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان افغانستان با هم رقابت می کنند.

بر اساس قانون حد اقل ۲۵ درصد اعضای مجلس نمایندگان افغانستان را زنان تشکیل خواهند داد.