آوارگی مضاعف افغانها، در اثر سیلابهای پاکستان

در پی سیلاب های ویرانگر اخیر در پاکستان که موجب مرگ صدها نفر و آوارگی میلیونها نفر دیگر شد. شماری زیادی از اردوگاه های بزرگ و کوچک مهاجران افغان در این کشور نیز زیر آب شده است.

عبدالحمید احمد زی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورمهاجرین افغان مقیم پیشاور که خود از دو اردوگاه "زیندی و پندو" دیدن کرده گفت، سیلاب های ویرانگر اخیر در پاکستان شماری زیادی از اردوگاه های بزرگ و کوچک پناهندگان را زیر آب کرده است.

او افزود در اردوگاه های " زیندی و پندو" که در مسیر بزرگراه پیشاور_ اسلام آباد قرار دارند، حدود دو هزار خانواده ، زندگی می کردند که اکثر آنها "سرپناه" خود را از دست داده اند و شش نفر در اثر فرو ریختن سقف خانه ها کشته شده اند.

یک تن از پناهندگان افغان در اردوگاه "خزانه" در چهارسده که خود را زرین شاه معرفی کرد گفت، یکبار در محاصره سیل قرار گرفتیم فرصت آن را نیافتیم تا اموال خود را انتقال دهیم فقط توانستیم کودکان را نجات دهیم. حال که برگشته ایم نشانی از آنچه داشتیم نمی بینیم.

او گفت:" این زندگی سی ساله ما بود، وما حدود سی سال می شد که در این جا زندگی می کردیم چه کسی برای ما کمک خواهد کرد؟ و اگر کمک کنند، چیزی در حد یک خیمه/چادر خواهد بود، نه بیشتر. زمین سخت و آسمان دور، نه به افغانستان می توانیم برگردیم و نه توانمندی دوباره آبادی اردوگاه را داریم."

احمد زی گفت ما توانستیم بعد از تلاش زیاد، مسئولان کمیساریای سازمان ملل در امورد پناهندگان را قانع سازیم تا برای این خانواده های آسیب دیده از سیلاب، کمک کنند."

به گفته آقای احمد زی تنها کسانی می توانند کمکهای این سازمان را دریافت کنند که قبلا به عنوان مهاجر افغان در دفتر (یو ان اچ سی آر) ثبت نام کرده بودند. در حالی که شماری از آنها یا ثبت (یو ان اچ سی آر) نیستند و یا هم اگر بوده اند همه اسناد و مدارک خود را از دست داده اند و نمی توانند ثابت کنند که ثبت دفتر این سازمان بوده اند.

به هرحال آنگونه که آقای احمدزی می گوید تاکنون سازمان ملل متحد، تنها به پناهجویان اردگاه زنیدی و مندو کمک های فوری را رسانده است.

دولت افغانستان

صالح محمد شیرزای سر پرست قونسلگری افغانستان در پیشاور می گوید، شماری کمپل و پتو از پیشاور خریداری شده تا به پناهجویان افغان در اردوگاه ها توزیع شود.

این مقام افغان در پاکستان گفت که با مقام های دولتی در افغانستان در تماس است و سعی می کند کمک های بیشتری را از طریق دولت افغانستان برای پناهجویان این کشور در پاکستان فراهم کند.

صالح محمد شیرازی می گوید از وزارت مهاجرت افغانستان خواسته است تا در تماس با تاجران افغان برای آسیب پناهجویان افغان در پاکستان کمک جمع کند.

از اظهارات آقای شیرازی بر می آید که دولت افغانستان ظاهرا برنامه مشخصی برای کمک به این آسیب دیدگان ندارد و پناهجویان افغان به این زودی ها خبری خوشی از همکاری دولت خود نخواهند شنید.

مطالب مرتبط