روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۷ اسد

درخواست رئیس جمهوری افغانستان از جامعه جهانی برای لغو شرکت های خصوصی امنیتی در این کشور، در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

آقای کرزی روز گذشته، ۱۶ اسد/مرداد در مراسم گشایش یک مرکز آموزشی گفت که کارمندان این شرکت ها روز، دزدی می کنند، شب تروریست می شوند و خلاف منافع ملی افغانستان کار می کنند. آقای کرزی از جامعه جهانی خواست که اقدام به بستن این شرکت ها کند.

در حال حاضر بیش از ۵۰ شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند که عمدتاً به تامین امنیت بانک ها، نهادهای بزرگ داخلی و خارجی و همچنین کاروانهای تدارکاتی نیروهای خارجی مشغول هستند.

هشت صبح نوشته که فلسفه حضور این شرکت ها "ناتوانی" پلیس افغانستان اعلام شده و پلیس در ۹ سال گذشته نتوانسته است که اعتماد مردم را جلب کند و به نهادهای بزرگ بین المللی اطمینان دهد که امنیت آنها را تامین می کند.

به نظر نویسنده، بخش عمده ای از نیروهای پلیس مشغول نبرد با مخالفان مسلح دولت هستند و همچنین شمار زیادی از ماموران پلیس آموزش های لازم را ندیده و سواد ندارند. هشت صبح افزوده که این امر باعث شده که شرکت های تجاری و نهادهای بزرگ داخلی و خارجی به شرکت های خصوصی امنیتی توجه کنند.

هشت صبح نوشته که آقای کرزی از یک سو با این شرک ها که در چهارچوب وزارت داخله/کشور فعالیت می کنند، مخالف است و از سوی دیگر با تشکیل نیروهای ملیشیا موافق؛ نویسنده پرسیده که رئیس جمهوری با این "سیاست یک بام و دو هوا" چه چیزی را ثابت می کند.

راه نجات انتقادهای زیادی را علیه این شرکت ها وارد دانسته و از جمله نوشته است که شماری از این شرکت ها برای انجام کارهای خود با طالبان "معامله" کرده اند و در مواردی فعالیت های آنها مردم را دلزده کرده و باعث ایجاد فاصله میان دولت و مردم شده است.

روزنامه پرسیده که علی رغم "فعالیت های مضر" این شرکت ها، چرا هنوز موسسات خارجی و حتی سفارتخانه ها به جای اعتماد به نیروهای امنیتی دولتی، مسئولیت تامین امنیت خود را به شرکت های خصوصی امنیتی می سپارند.

راه نجات نوشته که حضور این شرکت ها در کار نیروهای امنیتی در زمینه تامین امنیت "تزاحم" ایجاد می کند و مقامهای دولتی باید در عمل برای بستن این شرکت ها اقدام کنند.

ماندگار در مطلب صفحه نخست خود با عنوان "اسد (مرداد) سیاه و متهمان ردیف اول" به مناسبت دهمین سالگرد حمله طالبان به منطقه شمال کابل، "تکنوکرات ها و نکتایی (کرات) پوشان" را عامل تبعید سکنه این منطقه و به آتش کشیدن دهکده ها و کشتزارهای آن جا دانسته است.

ده سال پیش طالبان با حمله به این منطقه، که خط مقدم جبهه جنگ میان طالبان و سربازان تحت امر احمد شاه مسعود بود، ساکنان آن را به شرق کشور کوچ دادند و بیشتر کشتزارها و روستاهای آن را به آتش کشیدند که مخالفان طالبان از آن به عنوان "سیاست زمین سوخته" یاد می کنند.

ماندگار در این مطلب نوشته که حمله به منطقه "شمالی" طرحی بود که تکنوکرات ها و نکتایی پوشان ریختند و طالبان تنها آن را اجرا کردند. به نوشته روزنامه، این طرح بر اساس دستور کتاب جنجال برانگیز "سقاوی دوم" به اجرا درآمده است.

ماندگار بدون این که از فرد یا افراد خاصی نام ببرد، انتقاد کرده است که طراحان حمله به شمالی در حال حاضر در کنار حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان قرار دارند و به او مشوره می دهند و برنامه می سازند.

همین روزنامه در سرمقاله خود از نیروهای بین المللی هم انتقاد کرده که به هدف مبارزه با تروریسم و دستگیری سران گروه های القاعده و طالبان به افغانستان آمدند، اما هنوز موفق به رسیدن به این اهداف نشده اند.

ماندگار نوشته که حالا روشن شده که ملا عمر در پاکستان است و نویسنده تاکید کرده که اگر نیروهای بین المللی به تعهدات خود صادق هستند، باید گام های لازم را برای دستگیری سران این دو گروه بردارند.

سروش ملت در سرمقاله خود با اشاره به سخنان اخیر آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، که گفته باید با طالبان گفتگو شود، نوشته که برخورد "صادقانه" با قضایا اهمیت دارد.

به نوشته روزنامه پاکستان در سطح جهانی متهم به حمایت و تقویت نیروهای تروریستی است و حمایت آقای زرداری از گفتگو با طالبان محل شک و تردید دارد. نویسنده با اشاره به انتشار اسناد سری ارتش آمریکا در باره ارتباط پاکستان با طالبان، نوشته که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان روابط نزدیکی با شورشیان افغان دارد.

به نوشته سروش ملت، طالبان در ایالت سرحد پاکستان که مرز طولانی با افغانستان دارد، آموزش می بینند و تجهیز می شود و این ایالت به "سکوی پرش" طالبان از پاکستان به سوی افغانستان تبدیل شده است.

سروش ملت در ادامه آورده که اگر آقای زرداری بتواند طالبان را به گفتگو و مصالحه متقاعد کند، کار بزرگی در زمینه تامین امنیت در منطقه انجام داده است. به نظر نویسنده، مصالحه میان دولت پاکستان و طالبان این کشور به حل مشکلات افغانستان هم کمک می کند.