روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۹ اسد

پایان نشست علما در کابل و تحویل رسیدن اجساد ده امدادگر از بدخشان به کابل، در محور مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

سروش ملت با اشاره به پایان نشست علما در کابل مطلبی با عنوان "جستجوی صلح در سراب بی باوری" نوشته که هیچ یک از تلاشهای دولت افغانستان برای گشودن باب مصالحه با شورشیان، "ره به خانه صلح نبرده است".

این نشست، که با حضور سیصد روحانی و امامان مساجد در کابل برگزار شده بود، روز دوشنبه، ۱۸ اسد/مرداد، با صدور قطعنامه ای مبنی بر درخواست کمک از سازمان کنفرانس اسلامی در مورد حل بحران افغانستان به پایان رسید.

هدف از برگزاری این نشست، که با فراخوان وزارت حج و اوقاف برگزار شد، مشورت با علما در مورد مصالحه با گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان عنوان شده است.

سروش ملت نوشته که برگزاری جرگه مشورتی صلح، حذف اسامی رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل و دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به رهبران طالبان و "سیاست مدارا و بخشش" دولت و جامعه جهانی، هیچ کدام نتوانسته که کوچکترین روزنه ای به "تاریک‌خانه مصالحه" بگشاید.

سروش ملت افزوده که دولت افغانستان در ادامه این تلاشهایش همایش روحانیان کشور را برگزار کرد تا از آنان در روند مصالحه با مخالفان مسلح و تامین امنیت کمک بخواهد، اما باید پرسید که آیا این روحانیون می توانند نقش میانجی را در مصالحه میان دولت و مخالفان بازی کنند.

به باور نویسنده مطلب، حقیقت این است که طالبان تنها به اهداف خود فکر می کنند و هیچ اولویتی را نسبت به اهداف خود ترجیح نمی دهند. به نظر روزنامه، طالبان هیچ ملاحظه ای نسبت به مسجد، عالم دین و ریش سفید ندارند و حرفهای این روحانیون هم در خصوص تغییر مواضع طالبان تاثیری نخواهد داشت.

ماندگار نشست روحانیون در کابل را "مانور سیاسی حکومت" دانسته و پرسیده که "جرگه چه کرد که علما کند؟" به نظر روزنامه، فراخواندن روحانیون برای مشورت دادن در مورد مصالحه با طالبان "بی تاثیر و بی نتیجه" است.

به نویسنده مطلب، طرح مصالحه با طالبان به دلیل این که در "بیرون از کشور" سازماندهی شده است، علمای کشور به هیچ صورت قادر به فراهم کردن قناعت طالبان برای پیوستن به روند مصالحه نخواهند شد.

هشت صبح کشتار ده امدادگر در ولایت بدخشان، در شمال شرق افغانستان را به شدت نکوهش کرده، آن را "وحشیانه" خوانده و نوشته که با کشتار انسانها نمی توان از اسلام دفاع کرد. روزنامه نوشته که این گونه کشتارها از مسلمانان چهره ای منفی به جهانیان ارائه می کند.

این امدادگران، که شامل شش آمریکایی، یک بریتانیایی، یک آلمانی و دو افغان بودند، هنگام بازگشت از ولایت شرقی نورستان در منطقه کران و منجان ولایت بدخشان به وسیله مردان مسلح کشته شدند. طالبان و حزب اسلامی، هر دو مسئولیت قتل آنها را به دوش گرفته اند.

به نظر هشت صبح، طالبان و حزب اسلامی گروه های تروریستی وابسته به پاکستان هستند که قصد دارند با این گونه کشتارها "باجگیری" کنند، اما در واقع کشتار این ده امدادگر "بی رحمی و سنگدلی" خود آنها را نشان می دهد.

هشت صبح در ادامه افزوده است که پیامبر اسلام هنگام فتح مکه پناهگاههایی را حتی برای دشمنانش مشخص کرد و به سربازانش دستور داد که به آنها متعرض نشوند، اما برای عاملان قتل این امدادگران "حرمت جان انسانی که هیچ تقصیری ندارد و تنها از روی تصادف در تیررس شان قرار گرفته است، اهمیتی ندارد".

باختر نوشته است در حالی که خبر کشتار این ده امدادگر برای همه "تکان دهنده" بود، گروه طالبان وحزب اسلامی گلبدین حکمتیار کشتار آنها را "دستاورد" دانستند و به آن "بالیدند".

به نظر روزنامه، این که این دو گروه در منطقه کوهستانی و آرام بدخشان دست به کشتار ده غیرنظامی، از جمله هشت خارجی بزنند، "از نظر تبلیغاتی" برای آنها مهم بود و هر کدام از این گروه ها تلاش کردند که این حادثه را در کارنامه خود جا دهند.

به نوشته باختر، طالبان در کنار "آموزگاران کارکشته خارجی شان" بلد شده اند که تاکتیک های سنگین و پرمصرف خارجی ها را چگونه خنثی کنند و حادثه بدخشان نشان از این دارد که آنها تلاش می کنند در برابر عملیات متمرکز نیروهای بین المللی "دامنه آشوب را گسترش دهند".